Качествата на тазгодишната реколта от пшеница са най-добрите за последните 20 години

12:29 | 20 август 2019
Обновен: 12:30 | 20 август 2019

Мариана Кукушева, Национален браншови съюз на хлебарите и сладкаритев предаването „Бизнес старт“