Роберто Патраси: Как да открием лидерите, които вдъхновяват?/Roberto Patrassi: How to Find Inspirational Leaders

09:04 | 12 май 2016

Роберто Патраси: Как да открием лидерите, които вдъхновяват?/Roberto Patrassi: How to Find Inspirational Leaders