Трансформацията на парадигмите в учебната среда у нас подкрепя образователните процеси

Йоана Маринова, оперативен директор на Център за творческо обучение, "Смарт час", 24.06.2019

21:30 | 24 юни 2019
Йоана Маринова, оперативен директор на Център за творческо обучение. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria
Йоана Маринова, оперативен директор на Център за творческо обучение. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

МОН публикува проект за Наредба на физическата среда, информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за училищна подкрепа. Наредбата има за цел да се създаде съвременна физическа среда за възпитание, обучение, социализиране и отглеждане на децата и учениците от училища, детски градини и центровете за подкрепа на личностното развитие чрез определяне на задължителните правила и норми към архитектурната и работна среда в образователните институции. 

Има добри предложения в новата проектонаредба на Министерството на образованието (МОН) за превръщането на пространствата във формално-неформални. Важно е обаче да изясним и философията освен концепцията. Директорите трябва да знаят защо го правят и след това да имат свободата да избират как да приложат наредбата. Според нас ще има нужда от външна експертиза при тълкуването, както и при прилагането, за да не се превърне наредбата просто в чеклист без идея. Това разкри Йоана Маринова, оперативен директор на Център за творческо обучение, в предаването "Смарт час" с водещ Живка Попатанасова.

"Учебната среда с наличието на новите технологии се променя. Става една промяна в парадигмата на обучение. Учителят вече не е просто носителят на знания, който "изсипва информация", а вече става вид ментор, който им помага да намират, анализатор и отсяват информацията. Една среда трябва да подкрепя процесите, тя не ги създава сами по себе си".

В наредбата има насоки в технологичните изисквания за формиране нова среда, като една от тях е използването на облачни платформи, посочи Йоана Маринова.

Добрият пример

Училище "Иван Вазов" в Пловдив е първото държавно училище в страната, което използва 1:1 Chromebook. Това прави колаборацията и с учителите в реално време възможна, отбеляза Йоана Маринова.