Сделката на UBS за Credit Suisse започва да изглежда все по-изгодна

Активите на фалиралата банка не са толкова лоши, колкото се опасяваха някои анализатори и инвеститори - и това е голяма победа за UBS

14:05 | 18 май 2023
Автор: Пол Дж. Дейвис
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

UBS Group AG е проверила по-внимателно счетоводните книги на Credit Suisse Group AG и това, което е открила, не е никак лошо.

Загубите, които UBS ще поеме от активите на фалиралата банка, когато приключи спасителното поглъщане, изглежда са по-малки, отколкото се опасяваха някои анализатори. Разходите означават, че UBS ще получи 35 млрд. долара печалба от първия ден на сделката и ще остане с много добро съотношение на основния капитал.

Разбира се, има и условия. В книжата на Credit Suisse може да се появят и повече неприятни изненади, отколкото UBS очаква в момента. Швейцарските регулатори трябва да решат и какъв допълнителен капитал може да е необходим на UBS, тъй като тя извършва дълга и рискована интеграция и се превръща в много по-голяма банка. Но като се има предвид, че швейцарското правителство и регулатори бяха тези, които убедиха UBS да поеме своя някогашен съперник, има голяма вероятност те да бъдат по-снизходителни към тези рискове, отколкото ако това беше нормално поглъщане.

Данните за първия преглед на счетоводните книги на Credit Suisse от страна на UBS бяха представени в сряда пред американските регулаторни органи. Банката очаква да приключи сделката до края на този месец и след това ще представи по-подробни и надеждни данни с резултатите си за второто тримесечие вероятно по-късно през август.

Колкото и добра да изглежда сделката за UBS, подадената информация разкрива и колко лоша е тя за банкерите на Credit Suisse от гледна точка на възнагражденията, които ще загубят. UBS ще спести 400 млн. долара от отменените бонуси. В същото време всички неизползвани награди за акции, които служителите на Credit Suisse запазват, ще бъдат конвертирани в акции на UBS по същия обменен курс, по който се сключва сделката: една акция на UBS за всеки 22,48 акции на Credit Suisse, които хората са смятали, че ще получат.

Най-важното обаче е печалбата от първия ден, която идва от огромната разлика между сумата, което UBS плаща за Credit Suisse, и тази, която според сметките тя е струвала, независимо от фалита си. Голяма част от тази сума се дължи на спорното решение на швейцарските регулаторни органи да принудят Credit Suisse да отпише подчинени облигации на стойност 17 млрд. долара, което в бъдеще може да се окаже проблем како за властите, така и за UBS. Но печалбата се дължи и на това, че UBS поема по-малки първоначални загуби от активите на Credit Suisse, отколкото прогнозираха някои анализатори.

UBS плаща около 3,5 млрд. долара в акции, за да придобие целия акционерен капитал на Credit Suisse, който в края на 2022 г. беше на стойност близо 50 млрд. долара. Тази стойност на собствения капитал се намалява само с 11 млрд. долара след загубите от активите на Credit Suisse, провизиите за съдебни спорове и други неща, които се компенсират от печалбата от отписването на подчинените облигации. Някои анализатори, като Андрю Кумс от Citigroup Inc. например, очакваха тази корекция на покупната цена да достигне 20 млрд. долара.

UBS получава добро заплащане за спасяването на Credit Suisse. Фактори, влияещи върху стойността на собствения капитал на Credit Suisse

В рамките на тази сума има около 6 млрд. долара загуби от заеми - предимно ипотеки и кредитиране на богати клиенти - и 3 млрд. долара от отписвания на търговски позиции. Всеки от тези фактори може да се окаже по-лош, отколкото UBS очаква в момента, но в същото време банката заяви, че около половината от загубите по ипотечни и други кредити се дължат на въздействието на лихвените проценти върху пазарните стойности. Това означава, че ако ги задържи до падежа, UBS ще си върне тези пари.

Загубите от 3 млрд. долара от търговски позиции и още 1 млрд. долара от намаляване на стойността на други сложни активи са свързани с неща, които UBS евентуално ще продаде, тъй като излиза от бизнеса, който Credit Suisse правеше и от който UBS иска да се откаже. Ако това е обхватът на тези разходи за излизане, изглежда, че UBS няма да се доближи до задействането на споразумението за споделяне на загубите в размер на 9 млрд. франка (10 млрд. долара), което сключи с швейцарското правителство - поне от продажби.

Уреждането на съдебните дела, свързани с Credit Suisse, обаче може да струва милиарди и част от тях може да бъдат покрити от споразумението - UBS и правителството все още уточняват окончателните условия. Ако нещо наистина се обърка и загубите надхвърлят тавана за споделяне на загубите, правителството и UBS ще преговарят за допълнително покритие. Това може да стане важно, ако инвеститорите в подчинените облигации на Credit Suisse на стойност 17 млрд. долара успеят да заведат дело за обезщетение. UBS заяви в своето заявление, че съдебните спорове по облигациите могат да се превърнат в значителен пасив.

Засега банката е заделила 4 млрд. долара за евентуални съдебни разходи, свързани с Credit Suisse, което е много повече от нормално допустимото. Счетоводните правила, свързани с поглъщанията, позволяват на банката да заделя провизии за всички съдебни разходи, които смята за възможни, докато съгласно ежедневните счетоводни правила тя може да осчетоводи тези разходи едва след като те са близо до финализиране.

UBS все още има много работа за вършене и рискове, с които трябва да се справи. Първият обстоен преглед на на счетоводните книги на Credit Suisse отново показва колко изгодна сделка е получила от правителството в замяна на спасяването на швейцарските финанси.