Енергийните борси предупредиха, че ценовият таван на газа може да има обратен ефект

Освен заплахата от намаляване на ликвидността, борсите могат да загубят и приходи, ако търговците се насочат към извънборсовите пазари.

17:55 | 21 ноември 2022
Автор: Петра Сьорге
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Водещите европейски енергийни борси предупредиха, че планираното въвеждане на таван в цената на газа представлява сериозна заплаха за сигурността на доставките и финансовата стабилност за региона и няма да постигне целта за намаляване на цените.  

Планът на Европейската комисия да предложи таван върху цените на газа „може да има необратими негативни ефекти“ върху функционирането на енергийните пазари в региона, а тези ефекти ще се усещат и много след кая на настоящата криза, пишат в писмо от Асоциацията на европейските енергийни борси. Комисията още не е разкрила точните параметри на механизма, който смята да използва само в краен случай.

Понастоящем рамките на политиката за таван на газа не отчита риска от изтласкване на участниците от борсите към частния извънборсов пазар, където има по-малка прозрачност на цените и по-висок риск от неизпълнение, заявиха от асоциацията, известна като Europex. Според нея механизмът вероятно ще доведе до "значително" увеличаване на изискванията за обезпечение или маржин - ситуация, която осезаемо намали ликвидността в разгара на енергийната криза.

Едно от ограниченията ще бъде задействано, когато фючърсите за месец напред на нидерландския център за търговия с газ Title Transfer Facility надхвърлят определено ниво в продължение на още неопределен брой седмици. Когато механизмът за корекция на пазара се активира, няма да се допуска изпълнението на поръчки за предни месечни деривати на TTF с цени над предварително определеното ниво.

"Загрижени сме, че това предложение ще има обратен ефект и ще доведе до влошаване на сигурността на доставките", заяви в интервю Тобиас Паулун, главен директор по стратегията в Европейската енергийна борса AG. "Без значение дали е фиксиран или плаващ - таванът ограничава възможността на участниците на пазара да сключат сделка на цена, която и двете страни биха приели".

Липса на сигурност

Търговците и дружествата за комунални услуги могат да решат да не хеджират производството или потреблението си в предходния месечен договор за TTF и вместо това да балансират позициите си, като търгуват на спот пазара, казаха от Europex. Това би оказало значителен натиск върху спот цените, без да е сигурно, че ще остави сигурността на доставките незасегната.

Освен заплахата от намаляване на ликвидността, борсите могат да загубят и приходи, ако търговците се насочат към извънборсовите пазари. Търговията с фючърси на нидерландски газ на Intercontinental Exchange Inc. намаля през последната година със задълбочаването на енергийната криза. 

ЕС обеща предпазни мерки, които да гарантират, че временният инструмент може да бъде спрян бързо, ако започне да застрашава сигурността на доставките. Подобна мярка обаче не може да бъде приложена толкова бързо, че да предотврати тези рискове, каза Паулун.

EEX, член на Europex, предлага други мерки за ограничаване на високите цени на газа, като например програми за подкрепа на ликвидността или държавно подкрепени гаранции за подсигуряване на изискванията за обезпечение, или дори директна подкрепа за потребителите.

Изпълнителният орган на ЕС планира да предложи регламент за ограничаване на цените на газа преди ключовата среща на министрите на енергетиката на 24 ноември, тъй като мнозинството от държавите-членки настояват за повече действия за ограничаване на бързо растящите цени на горивото.