Най-важният пазар в света се нуждае от някои подобрения

Предоставянето на информация в реално време за случващото се при търговията с държавен дълг може да предотврати сътресения

08:32 | 5 октомври 2022
Автор: Екип на Bloomberg
Снимка: Graeme Sloan/Bloomberg
Снимка: Graeme Sloan/Bloomberg

Държавните ценни книжа играят решаваща роля при глобалните финанси. Те са широко разглеждани като близък заместител на доларите, безопасно място за складиране на всичко - от корпоративни пари до резервите на централна банка. Те осигуряват еталон за определяне на стойността на широк набор от активи, включително на ипотеки, корпоративни облигации и акции. Те са най-добрият израз на надеждността на американските капиталови пазари, пише в редакционен коментар Bloomberg.

Ето защо е обезпокоително, че пазарът на държавни облигации се тресе в критични моменти, пораждайки страхове от по-нататъшни смущения, тъй като централните банки прекратяват дългия период на разхлабена политика. Регулаторите могат и трябва да предприемат мерки, за да гарантират, че пазарът работи възможно най-гладко - докато внимават да не отслабят по-широката финансова система в процеса.

Предизвикателствата на облигационния пазар произтичат от фундаментален дисбаланс. Тъй като дефицитните разходи увеличиха дълга на правителството на САЩ, стойността на публично търгуваните съкровищни облигации нарасна до над 23 трлн. долара. Това далеч надхвърля финансовите ресурси на групата големи дилърски банки, които трябва да улесняват организираната търговия на този пазар.

В резултат на това дилърите понякога не могат или не желаят да се справят с обема на сделките, които инвеститорите искат да направят. Изглежда, че това се е случило през март 2020 г., когато внезапния скок в продажбите, свързани с пандемията, завладя пазара. Тогава цените и доходността се задвижиха по начини, който няма много общо с основната кредитоспособност на правителството. Това също така помага да се обясни прекъсването през септември 2019 г., което изпрати лихвените проценти рязко нагоре на пазара на репо сделки, където инвеститорите заемат пари в брой и предоставят държавни облигации като обезпечение.

Като се има предвид, че държавният дълг на САЩ няма вероятност да се свие в скоро време, най-доброто решение е да се увеличи капацитетът за търговия на пазара. Един от начините да се направи това, който е предпочитан от банките, е да се разхлабят капиталовите регулации - по-специално, да се изключат държавните облигации от „коефициента на ливъридж“, който ограничава общите им активи до 20 пъти техния собствен капитал, поемащ загуби. Това може да помогне на маржа, но би имало и значителния недостатък, като позволи на големи, системно важни банки, да поемат потенциално безкраен ливъридж, правейки ги още по-крехки, отколкото са.

Нарастващ дисбаланс.

По-добрият подход: Намаляване на натиска върху балансите на дилърите чрез включване на повече институции. Има много интерес от мениджъри на активи и други финансови компании или да действат като посредници, или да заобикалят дилърите, като търгуват директно един с друг.

Но потенциалните участници се сблъскват с препятствия, с които Фед трябва да се справи. От една страна, централната банка трябва да предостави на такива компании достъп до постоянните си репо сделки, решаваща финансова защита, която позволява на дилърите да заемат пари срещу обезпечение с държавни ценни книжа. Фед също така трябва да предотврати рисковете от контрагента, като изисква повече сделки да преминават през централизирана клирингова къща, която гарантира обезпечение и сетълмент. 

Освен това регулаторите се нуждаят от по-подробна информация за случващото се на пазара на държавни облигации, за да могат да открият смущенията по-рано и да реагират по-ефективно. Длъжностните лица, които искаха да разберат събитията от март 2020 г., трябваше да чакат седмици, за да получат данни, показващи кой продава и кой купува. Подобрените изисквания за докладване следва да позволяват подходящ анализ в реално време, заключва Bloomberg.

Повечето хора не обръщат внимание на значението на пазара на държавни облигации - той просто работи на заден план и дори неговите проблеми нямат голямо значение за никого, освен за пряко замесените. Най-добре да си остане така.