Джентилони: Трябва да се избегнат старите грешки

Паоло Джентилони, комисар по икономиката в ЕС

23:18 | 7 септември 2021
Обновен: 23:18 | 10 септември 2021
Преводач: Мария Попова

Инфлацията в момента е особено силно повлияна от цените на енергията и на храните. Основната инфлация е все още много ниска.

Бих казал, че ние я следим, трябва да я следим много прецизно, но без да правим прибързани заключения, защото това би било огромна грешка. Основният консенсус е, че настоящата инфлация все още е от временен характер и това е преобладаващият консенсус и в ЕС, и в Америка.

Имате предвид взимането на решение за лихвите?

Точно така.

Каквото и да стане, ние трябва да избегнем грешките при предишната финансова криза и да прибързаме  с връщането ни към нормализация. Ние трябва да запазим фискалната подкрепа, а отговорните за паричната политика следва да вземат своите решения, но техните подкрепящи политики са важни в настоящия момент.

Разбира се, при заетостта все още не са изличени последиците от пандемията. Според мен впечатляваща е не толкова общата цифра на ръста в безработицата, защото ако я анализирате може и да си кажете, че не е толкова голяма, колкото се опасявахме. Това показва, че нашата политическа реакция е била много полезна за запазването на тези ниски стойности.

Но в някои сектори и групи, например заетостта при младежите, жените в Италия и други държави, последиците са по-сериозни.