Всичко за манията по зелените финанси, част 2

Алъстейр Марш, Bloomberg News

21:00 | 5 август 2021
Преводач: Силвия Грозева

Наред с решаването на проблема с климатичните промени, има още една мотивация зад зелените финанси. Дори и глобалните емисии да бъдат още утре намалени до нулата, климат бързо се затопля. Средната температура на повърхността се вдигна с 1 градус за последния век.

Последиците вече се усещат. Екстремно високи температури в САЩ. Повишение нивото на Тихия океан. Суша в по-голямата част от Азия.

Наред с хората, от промените са засегнати и активите като земеделската земя и жилищата, заради риска от изоставяне.

Затова зелените финанси се развиват като умно място за съхранение на капитал от риска, предизвикан от климатичните промени.

Ако ще имаме ниско въглеродно бъдеще, въглищата незабавно трябва да се изключат. Петролът и природният газ вече не бива да са приемани също за уместни. И ако сте банка с голяма експозиция към такива заеми, бихте били изложени на риск.

Ще дойде време, ще настъпи повратен момент, когато ще бъде спряно финансирането на тези проекти и компании. Вероятно ще бъде спрямо застраховането им. Активите ще бъдат изоставени.

Не бихте искали да останете с такива активи накрая.

Стотици милиарди долари се наливат в зелени финанси.

Въпросът май не е вече дали това е добре или зле. А какви ще са последиците в бъдеще?

Дали това е само мода?

Вярващите в това обещават всичко – от възраждане на зелените технологии до по-устойчива възвръщаемост.

Противниците отвръщат с обвинения в зелени измами и още пропиляно време, без да мерки срещу промените в климата.

Родена от нищото само за няколко години, зелената мания няма признаци да затихва.