Кейти Кох от Goldman Sachs за пазарите и Future Planet - част 2

Кейти Кох, Goldman Sachs Asset Management

20:05 | 22 юли 2021
Преводач: Кирил Петков

Картината определено е по-ясна, когато се разглежда на годишна база.

Смятаме че след това тримесечие е възможно да видим и по-силни печалби.

Мениджмънтът ни следи три пазарни признака като настоящата инфлация и ние сме фокусирани на ръста, но още повече се фокусираме на ценообразуването.

Получаваме данни за значителна инфлация от някои компании. Например при разговора ни с една от големите компании миналата седмица, докато говореха за отчета си, те споменаха инфлация 60 пъти за 60 минутния ни разговор.

Докато преди година просто искахме отчетите на компаниите да покажат, че те ще успеят да оцелеят.

Сега се концентрираме върху въпроса дали разполагат с инструментите на ценообразуването и дали могат да постигнат целите си.

На второ място е тенденцията за дигитализация. Разбирам че може да има зони на слабост в технологичните пазари, които хората следят, но силата на реалната икономика може само да благоприятства технологиите, защото пред технологичния сектор има много възможности, ако се съди по желанието на всички тези компании да се дигитализират и, например, да работят с облачни технологии. Това е една от областите във фокуса на вниманието ни.

Трето, разбира се, е Китай и геополитическото напрежение, което се следи от много управленски екипи.

Важно е да се следят всички тези елементи през тримесечието.

В дългосрочен план тези корекции на пазара ще благоприятстват изграждането на позиции спрямо някои от значимите тенденции, които ще направляват пазарите и икономиките през следващите 10 години.

Тук включвам промените в климата, бъдещето на потребителя, на здравеопазването, и подобни.

Затова смятаме, че клиентите трябва да използват тези спадове, за да изградят портфейл ориентиран към бъдещето.