Grayscale: Инвеститорите разширяват позиции при спадове

Майкъл Соненсхайн, директор на Grayscale

17:00 | 19 юни 2021
Преводач: Силвия Грозева

Ние работим с Комисията по ценни книжа по TEF-ите върху биткойн още от 2016г. Изцяло сме ангажирани да конвертираме главния си фонд GrayScale Bitcoin Trust, когато регулаторната среда е готова за такова одобрение.

От работата си с регулаторите и от опита ни във финансовите услуги и крипто общностите сме много ентусиазирани от големия напредък, който бе постигнат.

Комисията по ценни книжа обаче бе много ясна, че има някои аспекти от екосистемата на крипто, които трябва да постигнат някаква степен на развитие.

Опитват се да осигурят преди да одобрят продукти за тези пазари, да ги защитят от манипулация, да имат договори за споделен надзор и на спот пазара и евентуално да осигурят същия вид защита на инвеститорите, както при акциите и други класове активи, над които също имат надзор.

Така че докато определено напредваме, ясно, че те още не са съвсем готови.

Волатилността

На базата на търсенето от инвеститорите постоянно виждаме или ливъридж от екосистемата, който предизвиква ценова корекция при биткойн или други новини и събития се отразяват на цената.

Обикновено поведението на инвеститорите е да използват тези събития опортюнистично, за да добавят позиции.

Докато все още вярват в инвестициите, които сега им се предлагат 10-15% по-евтино, както преди седмица-две или месец, тогава те често използват такива периоди, за да увеличат позициите си и да изградят разнообразен портфейл при такива спадове.

Мъск

Говорите с човек, който е в крипто от 8г. Не забелязвам липса на движения в цената на крипто. Но мисля, че някои коментари, които Мъск направи бяха насочени към ESG или тревоги за въглеродния отпечатък и потреблението на енергия при копаенето на биткойн.

В това отношение е наистина важно да се придържаме към фактите. Последните данни показват, че 75% от миньорите използват ВЕИ в енергийния си микс.

Може да е енергия от водата, вятъра или слънцето. Важно е да се вгледаме малко повече, за да разберем, че сме едва на 10-12 години от жизнения цикъл на крипто активите.

Определено има възможност тази индустрия да продължи да прави иновации. Да продължава да намалява въглеродния си отпечатък. И накрая на се изправи срещу предизвикателството, което среща.