Скок в престъпността по време на пандемията

Агниешка де Суса, Bloomberg News

20:43 | 17 юни 2021
Обновен: 20:44 | 17 юни 2021
Преводач: Кирил Петков

Както знаем, спекулациите със суровини и измами на граници, са с нас от много години, дори столетия. Но сега чуваме за подем по цял свят. Канада, Чили, Нигерия... Всякакви бизнеси и хора са на прицел. Фермери, строителни компании, собственици на коли... Трудно е да съставим картина от данните, но се базираме на интервюта с експерти и правоприлагащи органи, наред със самите жертви.

Всички те потвърждават повишена престъпна активност. Но защо?

Има няколко причини за ръст в криминалните дейности по време на пандемията. Например ръстът на цените на всичко на фона на пандемията води до повишени спекулации. Както знаем пандемията нанесе сериозен удар на веригите за доставки.

Границите биват затваряни и отваряни отново и отново. Ресурсите на силите на реда биват пренасочвани към други неща. Ако погледнем броя инспекции от властите, главно от правителствата, които се опитват да ги ограничат, изведнъж не го правят както преди. Същевременно икономиката понася удари.

Що се отнася до храната в развиващите се страни, там виждаме отчаяние поради намаляла увереност в достъпността ѝ.

Това води до подходящи условия за успеха на престъпниците.

Всяка компания може да се окаже на прицел. От малките бизнеси - до световните кооперации.

Но какво правят по въпроса?

Малките бизнеси прилагат прости мерки. Увеличават охраната, камерите. Но колкото по-голяма е компанията, толкова по-сложни стават нещата. Ако си имате работа с компания с клонове по цял свят, която купува от чужбина всякакви продукти, стоки и материали, то сигурността става значително по-трудна.

Най-напред трябва да идентифицират рисковете, или няма да имат ъгъл, от който да подходят. Ако във веригите ви на доставки има риск, то трябва да знаете за него и да работите за решаването му.

Ситуациите се различават от случай на случай, но компаниите като цяло трябва да са гъвкави и да осъзнават риска.