Икономиката на грижите да се включи в инфраструктурния план в САЩ

Дерек Хамилтън, професор по икономика в New School

19:00 | 9 април 2021
Преводач: Кирил Петков

Това е пътят.

Трябва да помислим за инфраструктурния пакет на 21 век.

Не само физическия, от който отчаяно се нуждаем.

Нужни са не само подобрения в пътищата, мостовете и друга физическа инфраструктура, но и да осъзнаем, че един от великите американски ресурси са хората.

Необходимо е да преосмислим подхода си към инфраструктура с цел да включим икономиката на грижите.

За това ни е нужна среда, сега и за в бъдеще.

Така че инвестиции в нашата околна среда и в човешката ни и физическа инфраструктура, са точно каквото е нужно.

Ще оспоря твърдението ви за липса на нови идеи.

Инвестициите в грижи не са традиционни, нито утвърдени.

Всеки американец ще се нуждае от грижи на някакъв етап от живота си и в момента работещите в този сектор не са платени достатъчно и работят в неподходящи условия.

Тази тема е от значение за американците, за възрастните ни хора и за децата ни.

Трябва да оценим този труд и да осигурим да бъде достатъчно като количество и качество за всички.

И не смятам, че досега сме инвестирали както трябва в околната среда.

И ако ще мислим за този план за 2 трлн долара, нека го погледнем в перспектива.

В наши дни 2 трилиона долара за 8 години излиза около 1% от брутния ни вътрешен продукт.

Като имаме предвид уязвимостта ни към климатични катастрофи и дори пандемии, инвестиция от 1% от нашия БВП която не отива към околната среда е неадекватна.