Ще мине ли време, както каза Фед, преди свиване на стимулите?

Джина Мартин Адамс, Bloomberg Intelligence

10:54 | 8 април 2021
Преводач: Силвия Грозева

Ние работим много по евентуалното по-ранно активиране на Фед, защото макроикономическите данни, които следим са доста добри за прогнозиране на движенията на пазарите на акции, са удивително добри.

Толкова добри, че се тревожим, че Фед може би ще ги признае скоро.

Четохме протоколите и видяхме, че те се ангажират да запазят монетарната политика силно разхлабена. Очакват ръстът да остане уязвим.

Но честно казано нивата на безработица, един от любимите индикатори на Фед, само за година възстановиха загуби за 1г колкото за 4,5 година след рецесията от 2008-9.

Това са нива, подобни на нивата, при които Фед започна да говори за намаляване на баланса при предишния цикъл и да увеличава краткосрочните лихви.

Така че условията при заетостта са само един пример за много, много силните макроикономически данни, които Фед умишлено пренебрегва. Само не сме сигурни колко дълго ще иска да го прави.

Финансовите условия са друг индикатор, който внимателно следим.

Те показват какво да очакваме от пазара на акции. Отново – те са разхлабени на исторически връх.

Федералният резерв си свърши работата – направи финансовите условия изключително разхлабени. Пазарите са изключително подходящи са поемане на риск.

Това се отразява на пазара на акции.

Въпросът е колко време ще трябва да подкрепят макроикономическата прогноза и финансовите условия?

Кредитният спред близо до исторически връх. Финансовите условия са свободни и изключително подкрепящи.

Разбира се пазарите на акции се държат чудесно в последната година и икономическият ръст като цяло насочен към двуцифрено число през 2022г.

Това наистина ни води към въпроса дали Фед трябва да се придържа толкова към такава изключително разхлабена монетарна политика?

В даден момент ще трябва да дадат назад малко по-бързо, отколкото пазарът очаква.

Бих очаквала Фед да започне да оценява тази изключително силна среда, в която се намираме.