МВФ не вижда причина за спиране на стимулите в Китай

Хелге Бергер, ръководител на мисията в Китай на МВФ

14:07 | 22 октомври 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

 

Опасността за Китай още не е преминала изцяло, но ако постигнат очакваните резултати за 4-тото тримесечие, икономиката им отчете ръст от 1,9% за годината. Това ще бъде единствената от големите страни, които ще отбележат растеж за годината.

Причините за това са комбинация от фактор. Първо, че овладяха Ковид чрез бързите местни мерки, но и от добрите политики, които помогнаха за смекчаване на ефектите и от кризата и подкрепиха възстановяването.

Но пак казвам, че опасността не е преминала изцяло. На някои места още действат програми за подкрепа на публичния и частния сектор, а потреблението изглежда изостава. Така че не сме достигнали момента, в който можем да спрем всички стимули и да спрем да се тревожим за растежа.

 

В краткосрочен план, тъй като споменахте, че публичният дълг също е по-висок, бихме искали фискалната политика да се заеме целенасочено с определени въпроси. Да подпреки уязвимите домакинства, за да поддържат потреблението и така да се премине към по-устойчиво възстановяване. Но тук има и по-дългосрочен аспект. В Китай има достатъчно възможности за реформи в Китай.

Пазарите могат да изиграят по-значима роля във възстановяването, така че бихме искали да бъдат приложени по-дългосрочни програми. Пример за това е реформата в малките и средни предприятия и реформата за постигане на конкурентна неутралност. Това ще помогне за производителността и в крайна сметка ще стабилизира растежа.