Пандемията е шанс да осмислим реформите: Федерален резерв Ню Йорк

Джон Уилямз, президент на Федерален Резерв Ню Йорк

19:38 | 30 септември 2020
Автор: Петя Кушева

"Ако някога настъпи друга криза, ще можем да погледнем назад и този път да знаем, че сме научили всичко, което сме могли от последните събития. След финансовата криза от 2008 г. се инвестира в усилена  работа, както в САЩ, така и по света за проучване на причините за тази криза и намиране на начини да направим финансовата система по-устойчива.

Крайната цел на тези реформи беше да се гарантира, че следващият път, когато световната икономика бъде сполетяна от голямо сътресение, финансовата система ще бъде източник на подкрепа за икономиката, вместо да подсилва слабостта й. Тези усилия бяха изключително успешни. Устойчивостта на американската банкова система, в частност, бе ключов фактор за позиционирането на нашата икономика за силно възстановяване, въпреки огромните предизвикателства породени от пандемията. От решаващо значение е нашата финансова система да се справи с шоковете и с дезорганизацията.

Трябва да използваме възможността пред нас и да проучим събитията през септември и март, за да се идентифицират основните причини за пазарния стрес и смущенията. Трябва да разберем как промените в пазарната екосистема, дали поради регулациите на технологиите или други фактори са повлияли на устойчивостта на пазара, както реформите след финансовата криза. Това е възможност да помислим добре какви промени ще помогнат за укрепване на финансовата система срещу бъдещи сътресения.

Въпреки всичките ни усилия не бива да се заблуждаваме, за да можем да проектираме система, която е устойчива при всякакви обстоятелства. Събитията от изминалата година показаха ключовата роля, която централните банки могат и трябва да играят в необичаен период на пазарен стрес и дисфункция, готови да подпомогнат икономиката.

Нито една частна институция няма способността да осигурява ликвидност със скоростта или мащаба на Фед и другите централни банки, които го направиха тази година. Въпреки че често говорим за Фед по отношение на финансовата политика за лихвените проценти, системата на Федералния резерв е създадена първоначално да гарантира стабилността на финансовата система. Тази роля е толкова актуална днес, както е била преди 107 години и ще продължава да бъде така и в бъдеще."