От какви реформи има нужда обществото в САЩ според Ford Foundation

Дарън Уокър, президент на Фондацията Ford

16:24 | 16 юни 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Трябва да изхвърлим старите правила за такива кризи. Това означава корпорациите да съберат група афроамериканци с конферентна връзка и изготвянето на политика и извинение от цялата фирма. Извинение или изявление за солидарност на сайта си. И предоставяне на някакви грантове за организациите на афроамериканците.

И след това да се върнат към работата си.

Тези правила няма да важат в този случай.

В този случай директорите и бордовете ще трябва да погледнат по-дълбоко в политиките си и практики. И да се запитат как се променят. Защото ще е нужна трансформация.