Гурия от ОИСР: Не е моментът да се тревожим за инфлацията

Анхел Гурия, генерален секретар на ОИСР

15:29 | 11 юни 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Не, сега не е моментът да се тревожим за инфлацията. Сега, трябва да хвърлим всичко, с което разполагаме срещу вируса. Трябва да го ударим, да го убием, да спечелим войната с вируса. Трябва да използваме всички средства – финанси, бюджет, изследвания, здравни ресурси. Защото колкото по-скоро победим вируса, толкова по-ниска ще е цената на възстановяването Освен това, ще могат да се излекуват последиците от вируса по отношение на безработицата и другите щети, които той нанесе.

Въпросът е там, че в много тези, наричани още държавни стимули, всъщност са гаранции или заеми за ликвидност.

Следователно те няма да се добавят към дефицита или няма официално да станат фискални, докато няма известно изплащане, а в някои случаи, инструментите са структурирани така, че да се превърнат в дефицит.

Например, за да могат компаниите да запазят работните места.

Те са замислени като поети от държавата.

Но в много случаи, в повечето случаи, тези огромни суми от 20 – 25 – 30 процента от БВП следва да се върнат на банките или на банките за развитие и те са само гарантирани от държавата.

В този смисъл, цифрите не са сравними. Ако вземете, така наречените от мен, твърди мерки по разходите, ще видите, че навсякъде те са различни и варират в широки граници.