Прогнозата за LNG на фона на кризата в Червено море

Абишек Рохаци, Bloomberg NEF

01:58 | 21 февруари 2024
Преводач: Силвия Грозева

Индустрията на втечнения природен газ премина през волатилни няколко години. През 2022г цената на LNG скочи заради слабо предлагане, след като топ производителят Русия нахлу в съседна Украйна. Цените след това спаднаха, когато Европа и други спряха да внасят руски газ. Трейдърите тази година очакват потенциално ускоряване на конкуренцията за доставки с Азия. Повече ще ни каже Абишек Рохаци, който следи пазарите на газ в Bloomberg NEF. Да започнем с цените на LNG, които внасят хаос по света заради повишеното навло. Какво очаквате за пазара и какво забелязвате?

Кризата в Червено море засегне чувствително търговските потоци на природния газ. Доставчиците на LNG от Близкия изток избягват Суецкия канал и избират по-дълги маршрути през нос Добра надежда, за да стигнат пазарите в Европа.

Последните данни показват, че транзитът през Суец драстично е спаднал за януари спрямо миналата година. През февруари досега транзит няма.

Транзитът през нос Добра надежда от ноември се удвои.

По-дългият маршрут там повиши навлото, но не сме забелязали кризата в Червено море да се отразява на бенчмарк спот цената на LNG за Азия и Европа. Това е заради слабото търсене от Северна Азия и Европа.

Дайте още детайли как се очертава търсенето, особено в Европа и Азия.

Очакванията за търсене на газ в Европа остават далеч под средните петгодишни нива за периода 2016 до 2020г. Това става въпреки спада на спот цената тази година.

Търсенето от индустрията в Европа е доста слабо заради забавянето на икономиката, меката зима, която намали търсенето на домакинствата, а търсенето от производителите на енергия очакваме да остане слабо заради включването на ВЕИ.

Като цяло все още забелязваме явни признаци на разрушаване на търсенето във всички сектори.

По тази причина прогнозираме в Европа да излезе от зимата с приблизително 51% запълнени хранилища. В края на лятото запасите може да се увеличат до 94% и да се напълнят до септември при сегашните фючърсни цени.

За северна Азия търсенето също е слабо заради слабостта на китайската икономика и повишението на производството на ядрена и въглищна енергия в Япония и Южна Корея.