Alphabet, Microsoft и изкуственият интелект

Ед Лъдлоу, Bloomberg Сан Франциско

19:15 | 31 януари 2024
Преводач: Мария Попова

Видяхме тежка, негативна реакция на едно незначително разминаване в основните бизнес показатели.

Приходите от реклама в търсачката са 48 милиарда, а очакванията бяха за 48,15. Това е любопитно, защото в други области има сериозно надминаване на очакванията – при облачните услуги, където имаше разочарование за миналото тримесечие, те не само надскочиха приходите, но и оперативните приходи от облачни услуги бяха два пъти по-високи от прогнозите с повече от 840 милиона долара. Това се дължи на редица фактори.

Когато разговарях с финансовия директор на Alphabet Рут Порат, тя каза, че генеративния изкуствен интелект е фактор, но в облачния бизнес много по-важно е наличието на подем на широка база във всички сектори и клиентски сегменти, които инвестират в облачни услуги.

Вниманието основно е насочено към изкуствения интелект и съществува тезата, че опасенията на инвеститорите, свързани с бизнеса на търсачките е породен от това, че те не виждат реални доказателства, че цялата развойна дейност и работата по генеративния изкуствен интелект и всички нови продукти не подкрепят на основния бизнес на Google.

За разлика от случая с Microsoft, където приносът на изкуствения интелект се вижда във всички традиционни продукти и софтуерни групи. Това определено има отражение върху приходите преди и след данъци.

Но от Alphabet може да се очаква много. Те се концентрират над области на растеж и наемане на служители, с други думи – над изкуствения интелект. Правят съкращения в областите на по-нисък растеж и дори говорят за преместване на таланти от бизнес сегменти със забавен растеж в ключови области като облачните услуги и изкуствения интелект.

И накрая нещо за облачните услуги и изненадващия оперативен приход. Спомнете си последните няколко тримесечия, когато Alphabet дадоха подробни насоки за финансова дисциплина и  спестяването в тази област. Порат ми каза, че именно тези спестявания са дали своето отражение в новия отчет.