Банкерите се обявиха срещу Базел III

14:35 | 7 декември 2023
Преводач: Мария Попова

Джейми Даймън, JPMorgan Chase: Имахме 10 години да го направим и за мен е стъписващо, че след 10 години обсъждаме какво ще е отражението за малкия бизнес и го анализираме днес!

Брайън Мойниън, Bank of America: Последиците са повече отколкото си мислим.

Джеймс Гормън, Morgan Stanley: Допълнителното увеличение е напълно излишно.

Джейн Фрейзър, Citigroup: Почти всеки елемент от рамката Базел 3 ще оскъпи заемите и други финансови операции.

Джеймс Гормън, Morgan Stanley: В този си вид, предложението ще оскъпи капиталовите разходи в цялата икономика.

Дейвид Соломон, Goldman Sachs: С увеличаването на цената на дълга ще се създаде волатилност, финансирането на облигации ще донесе волатилност и на пазара на облигации.

Джейми Даймън, JPMorgan Chase: Това особено ще утежни ипотеките за хората с ниски доходи.

Дейвид Соломон, Goldman Sachs: В крайна сметка, това е наказание за икономическия растеж и не издържа при анализ на разходите и ползите.

Джейми Даймън, JPMorgan Chase: Не е добре обмислено, не знам дали това се споделя от регулаторите, но трябва да се преразгледа.