Morgan Stanley очаква Азия да продължи да изпреварва САЩ, Европа

Четан Ахия, главен икономист за Азия, Morgan Stanley

18:00 | 27 март 2023
Преводач: Силвия Грозева

Преди седмица излезе доклада ви Глобални финансови развития – как се отразяват на Азиатско-Тихоокеанския регион. Обяснете ни защо мислите така.

Ние твърдим, че Азия би трябвало да продължи да изпреварва САЩ и развиващите се пазари през 2023г. Казваме, че най-важната разлика между ситуацията в САЩ и Европа спрямо Азия е, че Азия нямаше американските и европейските проблеми с инфлацията.

Така че централните банки в Азия не се наложи да вдигат толкова много лихвите.

Вижте ръста на доходността по 10-годишните американски държавни облигации спрямо Азия например. Доходността в Азия се повиши само с 50 базисни пункта спрямо среднопретеглена стойност аз региона.

А доходността по 10-годишните американски облигации скочи с около 190 базисни пункта от декември 2021г.

Това е най-важната разлика. Нямаме лихвен риск какъвто имат банковите системи на Америка и Европа.

На всичко отгоре динамиката на банковата система е такава, че в много части на региона собствеността остава преобладаващо държавна. Нямаме проблемите на банковата система в САЩ и Европа.

В Азия има много различни фактори в сравнение със САЩ и Европа. Смятаме, че високият ръст, който очакваме е в голяма степен ненакърнен.