Пауъл каза, че Фед пасивно свива баланса

Джеръм Пауъл, председател на Фед

17:50 | 8 февруари 2023
Преводач: Мария Попова

 

Програмата за количествени улеснения разрасна баланса на Фед. Какъв е той в момента?

Мисля, че е 8,4 трилиона долара.

Звучи така, сякаш го знаете. 8,4 трилиона долара…

Това е цифрата от вчера.

Добре, де… 8,4 трилиона. До колко ви се иска да се понижи до края на следващата година или две? Коя е по-ниската цифра?

Ние сме в процес на активно свиване на баланса, пасивно, исках да кажа пасивно. Това, което се случва е, че когато настъпи падежа по облигации от баланса до някакъв месечен таван, балансът се свива с тази сума. Същото важи и за ипотечните облигации, които са предплатени. Така че, балансът се свива. Що се отнася до нивото, към което се стремим, ние не сме поставили конкретна доларова стойност. Идеята е, че сме в режим на огромни резерви, които в общи линии са депозити в банки на федералния резерв. Стремим се да достигнем до ниво, на което резервите ще са достатъчни, нещо като нивото преди пандемията и тогава да забавим, за да тестваме докъде сме. Но според нас ще са нужни няколко години, за да достигнем това ниво.

Фед не продава ценни книжа, а изчаква падежа им и тогава ги осребрява, нали? Не сте на пазара и не продавате ценни книжа, чийто падеж не е настъпил, така ли е?

Така е. Ние сме заявили и, че ще обмислим продажбата на ипотечни облигации, но това все още не е в списъка с въпроси, които активно разглеждаме.