МВФ: Повишаваме прогнозата за глобалния ръст на БВП през 2023

Пиер-Оливие Гуринша, главен икономист на МВФ

16:17 | 31 януари 2023
Преводач: Мария Попова

Реално ние продължаваме да сме изправени пред една година с много предизвикателства. Прогнозата ни за 2023 сочи 2,9% растеж и възстановяване до 3,1% през 2024. Това все още са сравнително ниски цифри за глобалната икономика, доста по-ниски от средните за периода от 2000 до 2019. И все пак, това е повишение спрямо очакванията ни през октомври и се дължи на устойчивост, устойчивост и устойчивост. Има много устойчиви домакинства и бизнеси в САЩ, имаме устойчивост на енергийната криза в Европа и много икономики се представиха по-добре от първоначалните очаквания. Трудовите пазари са силно затегнати в много развиващи се и развити икономики. В допълнение имаме и отварянето на китайската икономика, което обещава да даде тласък на глобалната активност през 2023.

Има някои добри новини по отношение на инфлацията, но не трябва да ги преувеличаваме. Нашите наблюдения сочат, че глобалната инфлация, общата инфлация е достигнала своя пик през 2022 и ще се понижава огромно мнозинство от държавите. Тревогите ни са по-скоро по отношение на базовата инфлация, която изключва обичайно по-волатилните цени на енергията и храните. Измерването на базовата инфлация показва, че тя е по-упорита, все още в много държави не е достигнала пика си и си остава далеч от целите на централните банки. Работата не е приключила и сте прав, че повишената устойчивост на активността може да означава повече ценови натиск, може да означава, че за централните банки ще е по-трудно да понижат инфлацията до целта си и да им се наложи да направят нещо повече.