Фед потвърди 0,2% ръст на САЩ за 2022

Джеръм Пауъл, председател на Фед

13:00 | 22 септември 2022
Преводач: Мария Попова

Аз и колегите ми сме силно ангажирани са връщането на инфлацията към нашата цел от 2%. Разполагаме както с инструментариума, така и с нужната решимост да възстановим ценовата стабилност в името на американските семейства и бизнеси.

Ценовата стабилност е отговорност на Федералния резерв и е основата на нашата икономика. Без ценова стабилност икономиката не работи за никого. И по-конкретно, без ценова стабилност не можем да постигнем траен период на силни условия на трудовия пазар, каквито са от полза за всички.

Комисията по отворените пазари повиши лихвите със 75 базисни пункта и допускаме, че последващи увеличения ще са уместни. Променяме целенасочено позиционирането на политиката си до ниво, което ще е достатъчно рестриктивно, за да върнем инфлацията до 2%.

В допълнение, ние продължаваме процеса по значителното свиване на размера на баланса. Ще говоря повече за днешните ни ходове по паричната политика след като накратко разгледам събитията в икономиката.

Американската икономика се забави спрямо историческия високите темпове на растеж от 2021, които бяха отражение на отварянето на икономиката след рецесията на пандемията.

Последните данни сочат умерен ръст на разходите в производството.

Ръстът на потребителските разходи се е забавил спрямо миналогодишните бързи темпове като отчасти отразява спада в реално разполагаемия доход и затегнатите финансови условия.

Активността в жилищния сектор отслабна значително основно като отражение на по-високите ипотечни ставки.

По-високите лихви и забавения растеж на производството явно също са бреме за фиксираните бизнес инвестиции, а по-слабият икономически растеж извън  страната ограничи износа.

Както сме показали в обобщението на икономическите ни прогнози, от юни насам членовете на Комисията са понижили прогнозите си за икономическата активност и средната прогноза за ръста на реалния БВП е едва 0,2% за тази година и 1,2% за следващата – доста под средната прогноза за дългосрочните темпове на растеж.

Въпреки забавянето на растежа, трудовият пазар остана крайно затегнат. Безработицата е близо до 50 годишно дъно, свободните работни места са близо до исторически връх, а растежът на заплатите е повишен. Нарастването на заетостта е силно и нараства средно с 378 хиляди работни места на месец за последните три месеца.

Трудовият пазар продължава да е дисбалансиран като търсенето на работници значително надвишава предлагането на налична работна ръка. Участието на трудовия пазар се покачи през август, но е малко променено от началото на годината.

Членовете на Комисията очакват с времето търсенето и предлагането на трудовия пазар да достигнат по-добър баланс и да облекчат натиска за покачване на заплатите и цените.

Средната прогноза за безработицата, включена в  обобщената икономическа прогноза, се повишава до 4,4% в края на следващата година – половин процент повече отколкото в прогнозата от юни. През следващите три години средният процент на безработицата се движи над средните прогнози за дългосрочното ѝ нормално ниво.