Какво е приложението на Lean и Agile методите в различните компании?

Зорница Николова, Leanify, Бизнес среща, 10.12.2018

21:30 | 10 декември 2018
Зорница Николова, Leanify. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria
Зорница Николова, Leanify. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Работата в голяма компания носи безценен опит при натрупването на зрялост и усвояването на полезни практики в управлението на хора и проекти. Този опит няма как да бъде придобит, ако човек не е бил част от голяма, добре работеща компания. Това мнение изрази Зорница Николова, Leanify, в предаването „Бизнес среща“ с водещ Таня Кръстева.

Според Николова малките компании са много по-динамични и интересни поради множеството предизвикателства, с които се сблъскват и които иначе са вече разрешени в големите дружества.

По повод справянето с тези предизвикателства гостът коментира методите Lean и Agile.

Lean методът идва по-скоро от производството. Той е един от най-популярните методи, що се касае до управление на процесите и оптимизацията им с цел съкращаване на дейностите, които не носят пряка добавена стойност към продукта, който се създава“.

Николова отбеляза, че този метод не е специално създаден за софтуерния сектор, но намира приложение и там.

Другата идея, която гостът коментира, е методът Agile. Той е създаден за IT сектора, сферата му на приложение обаче не е само тази. Като негова основна цел Николова посочи възприемането на промените, откриването и адресирането на последващите рискове.

Динамиката на пазара налага търсене на по-бързи начини, чрез които да се приспособим към новостите, а Agile методът предлага именно това“.

Според експерта методите имат приложение както в малки, така и в големи структури, но разделението на отдели в големите компании понякога създава затруднения при приложението им.

Agile залага изключително много на директната комуникация между хората, на възможността те да вземат колективни решения и да обменят информация. При твърде големите екипи това се случва трудно и бавно, но пък има практики, които да улесняват подхода и те се развиват постоянно“.