UpDate

Събота и неделя от 19:30 часа
Автори и водещи: Елена Кирилова и Бойчо Попов

ESG е ''хигиенен минимум'', който трябва да се разглежда цялостно

Искра Йовкова, съосновател и управляващ директор на uIMPACT, Update, 04.06.2023 г.

20:03 | 4 юни 2023
Обновен: 18:24 | 5 юни 2023
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Ние предоставяме онлайн платформа, където докладването е изключително лесно и интуитивно. Направено е така, че да бъде удобно за компании, които за пръв път се сблъскват с темата и въпреки че попълвайки своята информация автоматично компаниите получават визуален доклад, препоръки и идентификация на рисковете, на този етап именно защото е много важно да се образова средата, ние полагаме допълнителни усилия по насоки. Предоставяме, освен чистата идентификация на рисковете и препоръки, типови политики, така че да ги улесним, при условие, че ако липсва нещо в техните процеси или политики, то да може да бъде запълнено. Предоставяме всякакви насоки особено в сферата на световните цели за устойчиво развитие. Това каза Искра Йовкова, съосновател и управляващ директор на uIMPACT, в предаването „UpDate” с водещ Елена Кирилова.

uIMPACT е компания основана през 2022г. и представлява вътрешен спин-оф проект на нидерландски импакт инвестиционен фонд. Импакт инвеститорите са тези, които инвестират в проект с въздействие и проследяват показатели извън чисто финансовите постижения на компаниите. uIMPACT е подкрепен от Urban Impact Ventures - фонд за въздействие, фокусиращ се върху социални и устойчиви проекти в градски контекст, като инвестират в проекти от сферата на кръговата икономика, мобилност и енергийната ефективност. В своята работа при оценка на потенциални портфолио компании, те са идентифицирали нуждата от създаване  на инструмент за оценка на устойчивостта, който да бъде насочен към стартъпи и инвеститори. 

''Ние не предоставяме съвсем услуги по екостандарти, а по-скоро общия поглед спрямо вътрешната картинка каква е ситуацията в компанията , правим оценка на факторите по екологично, социално и корпоративно управление или накратко ЕSG.''

На базата на 17-те цели за устойчиво развитие, поставени от ООН и 169-те ''таргета'' към тях, компанията е подбрала тези 60, които са приложими на бизнес ниво и по които оценяват какво отношение има всъщност продуктът и дейността на компанията-дали позитивно или негативно, как компанията управлява това въздействие, дали има KPIs, които се поставят, дали има зададени вътрешни цели за постигане и всъщност дори и при негативно въздействие върху някои от целите, осъзнаването на това въздействие и управлението му.

Според Искра Йовкова все още липсва осъзнатостта от ползите на ESG оценката, която ''скоро ще бъде и задължителна ако компаниите искат да подсигурят финансиране на добра цена, да се позиционират пред потенциални служители и клиенти, ако биха искали да привлекат голяма мултинационална компания, тъй като все повече от големите кампании имат собствени изисквания и политики. И въпреки че в момента няма действаща регулация, която да засяга най-малките компании, изискванията се просмукват и на това ниво.'', споделя тя. Според Йовкова ESG оценката носи множество ползи включително и прави компаниите по-устойчиви.

''Има изследвания които оценяват, че приблизително с 10% е по-високa оценката на компании с позитивнa ESG оценка, спрямо тези с липсваща такава или с недобра. И отделно познаването на рисковете на един такъв ранен етап дава възможност да си подредят процесите, да подредят вътрешните политики, да управляват тези рискове, преди да са се разраснали в момент, в който компанията е много по-голяма и вече ще подлежи на европейските регулации.''

Йовкова разказва, че основният стимул за една компания да подходи към такъв тип отчитане е възможността и нуждата да подобри достъпа си до финансиране или да вземе финансиране на по-добра цена. Инвеститорите са подтикнати от регулациите, които оперират на пазарите, но за тях от голямо значение е и устойчивостта, залегнала във вътрешните им политики, които се налагат на потенциалните фондове за рисков капитал, в които те инвестират и ще инвестират.

''В Eвропа има банки, които дават много по-изгодни кредити на компании с добър ESG резултат. Има все по-голяма конкуренция за такъв тип финансиране и позитивната оценка в сферата на устойчивостта, дава възможност компаниите да получат конкурентно предимство.'' 

За Йовкова ESG е ''хигиенен минимум''. Това е ситуацията вътре в компанията - какви са потреблението на ресурси, как се управляват отпадъците, колко замърсява една компания или накратко социалният аспект, тъй като според съоснователя и управляващ директор на uIMPACT ESG трябва да се разглежда цялостно, не е свързано само с околната среда, ами съдържа и социалния фактор, доброто управление което трябва да реализира политиките и целите, условия на труд, равенство на жени на борда и тн.

''Ние сме изключително дамски екип. Не е умишлено, така се получи. И по отношение на корпоративното управление говорим за етична работа с доставчици и с подизпълнители, спазване на регулациите- това е минимумът, който би предпазил компанията да не понесе финансови репутационни рискове.''

Какви промени предстои да бъдат направени в платформата може да видите във видеото.

Видеа с всички гости на предаването „UpDate“ може да гледате тук.