ОИСР: Икономиката на България ще се върне на предпандемичното си ниво в края на 2021 г.

Пазарът на труда ще се подобрява по-бавно, като безработицата през 2022 г. ще надвиши нивото си отпреди кризата

17:42 | 31 май 2021
Автор: Даниел Николов
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Брутният вътрешен продукт (БВП) на България се очаква да се възстанови с 3.8% през 2021 г. и 4.4% през 2022 г., след свиване с 4.2% през 2020 г.  БВП ще се върне на предпандемичното си ниво в края на 2021 г. 


Това са прогнозите за икономическото развитие на България на  Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в нейния последен световен доклад "Икономически перспективи“.


Възобновяването на икономиката ще даде нова сила на потребителското търсене и бизнес инвестиции, които ще заменят държавните разходи като основен двигател на растежа. Икономическото възстановяване ще се отрази в постепенни подобрения на пазара на труда.


Непосредственият политически приоритет е да се ускори ваксинацията, най-бавната сред страните от ЕС. Това ще позволи намаляването на ограниченията и е предпоставка икономиката да работи отново на нормални нива. Силната фискална подкрепа трябва да продължи през 2021 г. и след това постепенно да се облекчава през следващите години, препоръчват от организацията.


България очаква да получи големи средства от ЕС, които, ако бъдат планирани и приложени ефективно, ще ускорят възстановяването и ще насърчат инвестициите и производителността, коментират от ОИСР.

COVID-19 продължава да тежи върху икономиката

Подобно на много други европейски държави, България преживя две силни пандемични вълни през есента на 2020 г. и пролетта на 2021 г., в допълнение към по-меката начална вълна. Пандемията застраши функционирането на здравната система и изтласка смъртността от COVID-19 до високи нива. В отговор бяха приложени мерки за ограничаване, включително ограничения за групови събирания и затваряне на училища и ресторанти. След пика на третата вълна в края на март много от тези ограничения бяха премахнати и учениците се върнаха в училище поетапно. Ваксинацията се разгръща бавно, отбелязват от организацията.

Устойчива икономика в лицето на втората и третата вълна

Икономиката издържа втората и третата вълна през есента и пролетта по-добре от по-меката начална вълна. БВП се повиши през последното тримесечие на 2020 г., а също и през първото тримесечие на 2021 г. Индикаторите на бизнес климата претърпяха леко понижение през зимните месеци, особено в сектори, които бяха по-засегнати от мерките за ограничаване (търговия на дребно и други услуги). Последните данни показват, че доверието сред потребителите и бизнеса се връща. По подобен начин движението на хората в близост до места за отдих и търговия на дребно и търсенията в интернет за потребителски услуги се увеличават с преминаването на третата вълна.

Благоразумната фискална политика преди COVID-19 позволи силна фискална реакция

Фискалният отговор на кризата с COVID-19 беше силен и фискалният баланс се превърна от излишък от 2.1% от БВП през 2019 г. в очакван дефицит от 3.5% през 2020 г., коментират от организацията. В бюджета си за 2021 г. правителството обяви продължаваща фискална подкрепа, която разширява схемата за субсидиране на заплатите и временните намаления на ДДС за засегнатите стоки и услуги и увеличава финансирането на здравеопазването. Независимо от това, публичният дълг е по-нисък от този в повечето страни от ОИСР благодарение на благоразумната фискална политика и ще остане под 30% от БВП през 2021 г. (въз основа на дефиницията от Маастрихт).


Подкрепата от фондовете на ЕС ще повиши инвестициите и производството. Очаква се безвъзмездните средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, неутрални по отношение на фискалния баланс, да възлизат на 10% от годишния БВП преди кризата и да бъдат използвани през следващите няколко години.

Очаква се икономическото възстановяване да продължи

ОИСР очаква БВП на България да нарасне с 3.8% през 2021 г. и 4.4% през 2022 г. 


До четвъртото тримесечие на 2021 г. БВП ще се върне там, където е бил преди две години, въпреки че до края на 2022 г. няма да се върне до предвиденото преди кризата . По този начин кризата с COVID-19 ще нанесе значителни щети, макар и по-малко, отколкото в някои други икономики с развиващ се пазар.

Очаква се намаляването на ограниченията, свързани с пандемията, да превърне потребителското търсене отново в основен двигател на растежа.

Пазарът на труда ще се подобрява по-постепенно, като безработицата през 2022 г. ще надвиши нивото си отпреди кризата. Несигурността е висока: прогнозата предполага, че България няма да срещне по-нататъшни значителни пречки при поставянето на пандемията под контрол, но мутациите на вируса остават възможни и доверието може да се върне бавно.

Правилният избор на политика би подобрил икономическите перспективи

Непосредственият политически приоритет е да се ускори ваксинацията, за да може икономиката да функционира отново на нормални нива, препоръчват от ОИСР. Въпреки това, дори в случай на друго неблагоприятно развитие, България разполага с достатъчно фискално пространство, което може да се използва за подпомагане на домакинствата, фирмите и дейността.


Инвестициите ще бъдат силен двигател за растеж през 2022 г., отчасти благодарение на големите фондове на ЕС. Ефективното планиране и изпълнение на проекти ще бъде от решаващо значение за ускоряване на възстановяването и насърчаване на производителността. Политическото сътрудничество ще бъде важно в светлината на общите избори през април и по-фрагментирания парламент, така че стремежът на реформата трябва да бъде да се увеличи конкуренцията, да се намали цената на бюрокрацията за бизнеса и за борба с корупцията.