ЕБВР прогнозира по-висок ръст на БВП

3,6% ръст на българския брутен вътрешен продукт през 2018, вместо 3,2%

15:18 | 9 май 2018
Автор: Кирил Петков
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) увеличи прогнозата си за ръста на българската икономика, пише в доклада си Regional Economic Prospects. Според банката БВП на България ще нарасне с 3,6 на сто през тази година спрямо предишната прогноза за ръст от 3,2%, дадена през ноември.  Очакванията за следващата година са БВП леко да се забави до 3,4%.

В доклада си банката отбелязва, че икономиката на България се е разраснала с 3,6% и през миналата година, като основен двигател на растежа е било частното потребление. Средното заплащане се е увеличило заради стегнатия пазар на труда и 10-процентовото повишение на минималната заплата.

Подобреното усвояване на фондовете на Европейския съюз през 2017 г. също е подкрепило развитието на икономиката, след като през предишната година бе усетено забавяне в тази насока.

Банката отбелязва още, че след тригодишна инфлация потребителските цени отново са започнали да растат през миналата година в резултат на завишеното потребление на домакинствата. Благодарение на строгите фискални политики пък се е стигнало до бюджетен излишък от 0,9% от БВП в края на годината. 

Според прогнозите на ЕБВР основен двигател на икономиката и през тази година ще продължи да бъде вътрешното търсене, тъй като условията на стегнатия пазар на труда подкрепят потреблението, а инвестициите се засилват заради работата по инфраструктурните проекти, финансирани по програмата на ЕС 2014-2020.

Освен за България банката повишава икономическите си прогнози за тази година сред повечето региони, позовавайки се на по-силната инвестиционна активност и по-високия износ.

ЕБВР очаква икономиките на всички страни, в които работи, да запишат ръстове през тази и следващата година, като средното увеличение ще бъде 3,3% през 2018. Това е с 0,3 пр.п. по-добра прогноза в сравнение с тази от миналия ноември. За 2019 се очаква леко забавяне до 3,2%.

Според анализа икономическата инерция в региона остава силна, но е възможно растежът да е достигнал пика си, тъй като прогнозите и за тази, и за следващата година, макар и силни, сочат забавяне. Това се дължи на по-слабия темп на растеж на производителността на развитите и развиващите се икономики в сравнение с нивата от преди финансовата криза през 2008-2009. Другият водещ фактор за това забавяне са демографските тенденции, които все вече показват застаряване на населението. 

“За да развият нови източници на растеж, тези страни трябва да приложат структурни реформи на продуктовите, капиталовите и трудовите пазари“, коментира главният икономист на банката Сергей Гуриев. „Те трябва да подобрят управлението, да насърчат интегрирането към глобалната икономика и да инвестират в човешкия капитал и устойчивото развитие“.

Според него добрата новина е, че сегашното възстановяване осигурява възможност за осъществяването на подобни реформи.

Докладът идентифицира и няколко риска, които стоят пред икономиките. Сериозен източник на тревоги представлява значителният ръст на нивата на корпоративния дълг, тъй като все още не е ясно доколко корпоративният сектор е устойчив към значително затягане на глобалните финансови условия.

Макар че високите нива на финансовите пазари в страните от ЕБВР са сигнал за оптимизъм, съществува риск от значителна низходяща корекция, ако настроенията на глобалните пазари се изменят.

Допълнителни опасения предизвика и допълнителният възход на популистките партии в средата на умерен растеж и вече високо и нарастващо неравенство.

По отношение на прогнозите за отделните страни докладът показва очаквания за забавяне до умерен растеж на Румъния от близо 7% през 2017 до 4,6% през 2018 и 4,2% през 2019.

Банката очаква възстановяването на Гърция да се засили още повече след отличния туристически сезон през 2017 и увеличаващата се заетост. Виждат се възходящи трендове при инвестициите, заетостта и доверието през тази и следващата година, което ще доведе до икономически ръст от съответно 2,2% и 2,3%.

Що се отнася до Турция, там разширяването също ще се забави значително – от 7,4% през 2017 до 4,4% през 2018, тъй като влиянието на фискалните стимули ще отслабне, а ограниченията върху растежа на кредитирането ще доведе до охлаждане на местното търсене.

Икономиката на Русия ще остане стабилна с ръст от около 1,5% през 2018 и 2019, като банката посочва, че инвестиционната активност ще остане мудна, а цените на петрола ще се стабилизират или леко ще се понижат.