Опасенията от инфлация внасят несигурност в лихвената политика на Полша

Централната банка на Полша остави основния лихвен процент непроменен на 5,75% за осми месец 5 юни, като се позова на опасенията, че инфлацията ще се възстанови през тази година поради ръста на заплатите

12:50 | 21 юни 2024
Автор: Агнешка Братезко
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Полският законодател Габриела Масловска заяви, че не е изключено нито намаляване, нито повишаване на лихвените проценти в държавата - членка на Европейския съюз, въпреки че изрази надежда, че през следващата година ще се стигне до намаляване на разходите по заемите.

Централната банка на Полша остави основния лихвен процент непроменен на 5,75% за осми месец 5 юни, като се позова на опасенията, че инфлацията ще се възстанови през тази година поради ръста на заплатите, по-високия данък върху храните и намалените ценови тавани за енергията.

"Има нужда от гъвкавост при провеждането на паричната политика и поради тази причина днес не бих изключила никакъв сценарий: нито такъв за намаляване, нито такъв за увеличаване на лихвените проценти", заяви Масловска в коментар, изпратен по електронната поща. "Все пак се надявам, че през следващата година ще се появят условия за понижаване на лихвените проценти, а не за необходимостта от тяхното повишаване."

Забележките на члена на Съвета по парична политика повтарят позицията на управителя Адам Глапински, който този месец заяви, че се надява на намаления в средата на 2025 г., но не изключва повишения, ако инфлацията се задържи около нивото от 5%.

Ключово условие за намаляване на лихвите ще бъде високата вероятност инфлация да се понижи под горната граница на допустимия диапазон на централната банка през следващите няколко месеца, каза Масловска. Инфлационната цел на банката е 2,5% с толеранс от плюс/минус 1 процентен пункт.

Друг силен аргумент за намаление би било "прекалено радикално укрепване на злотата", каза Масловска.

Ако т.нар. бързо мониторингово проучване на централната банка сред компаниите покаже, че нивото на злотата представлява риск за рентабилността на износа на Полша, "би могло да се помисли не само за намаляване на лихвения процент, но и за валутни интервенции", смята Масловска. Централната банка редовно заявява, че може да интервенира на валутните пазари.

Все пак Масловска се въздържа да коментира подробности за паричната политика на централната банка през 2025 г. "Възможни са различни сценарии, в момента не изключвам нищо", каза тя.