"Смъртта" на долара няма да настъпи скоро

Стойността на валутата ще остане стабилна

09:00 | 22 юни 2024
Обновен: 09:07 | 22 юни 2024
Преводач: Антония Косева
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Неотдавнашна промяна в начина, по който САЩ отчитат стойността на притежаваните от тях чуждестранни активи, показва, че нетните продажби на държавни ценни книжа от 2021 г. насам са били надценени, според анализатори на Goldman Sachs Group. 
 
Новият, коригиран спрямо оценката, показател за притежаваните активи показва, че повечето региони не са продавали активно държавни ценни книжа, пишат в доклад Изабела Розенберг и Лекси Кантер от анализаторската компания. Притежаваните ценни книжа са намалели главно поради разпродажбата на американските лихвени проценти, а в някои временни случаи и поради вероятна валутна интервенция. 

"С други думи, данните опровергават твърденията за широко разпространени, активни продажби на държавни ценни книжа с цел дедоларизация", пишат анализаторите в доклада. "Смятаме, че съобщенията за кончината на долара са силно преувеличени, а неотдавнашният модел на притежаваните съкровищни облигации е в съответствие с това мнение."

Министерството на финансите въведе нови данни за международните трансакции с дългосрочни ценни книжа, известни като форма TIC SLT. Наред с другите промени новият набор от данни показва месечните промени в оценката, произтичащи от измененията в ценообразуването. 

Разглеждайки притежаваните от Китай държавни ценни книжа, анализаторите на Goldman откриха доказателства, че Белгия и Люксембург може да са големи попечители на валутните резерви на Китай. Това би означавало, че тези китайски притежания на съкровищни облигации ще бъдат регистрирани спрямо местонахождението на попечителя. 

За да отчетат тази "попечителска пристрастност", анализаторите разглеждат в доклада си Китай, Белгия и Люксембург като едно цяло, като установяват, че притежаваните от Китай държавни ценни книжа вероятно са "приблизително стабилни".

Месечният доклад на Министерството на финансите за международните капиталови потоци показа, че през април Китай е увеличил притежаваните от него държавни ценни книжа.