Мерките на Байдън за ограничаване на метана засягат петролни кладенци в САЩ

Окончателното правило, наложено от Бюрото за управление на земите към Министерството на вътрешните работи, изисква от операторите на петролни и газови проекти на федерална земя да правят повече за откриване и спиране на изтичането на метан

15:05 | 30 март 2024
Автор: Дженифър А. Доухи
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Администрацията на Байдън финализира изискванията за ограничаване на емисиите на метан от петролни и газови кладенци на държавна земя почти десетилетие след като федералното правителство за първи път предприе мерки за ограничаване на отделянето на парникови газове.

Окончателното правило, наложено от Бюрото за управление на земите към Министерството на вътрешните работи, изисква от операторите на петролни и газови проекти на федерална земя да правят повече за откриване и спиране на изтичането на метан. То също така установява ограничения за количеството природен газ, което може да бъде изхвърлено на факел - или изгорено - преди на компаниите да бъдат начислени лицензионни такси за отпадъците.

Мярката, която е ключов елемент от програмата на президента Джо Байдън за борба с изменението на климата, се основава на набор от други разпоредби, предназначени да възпрепятстват емисиите на метан - особено силен парников газ. Метанът, основен компонент на природния газ, се оценява като 84 пъти по-силен от въглеродния диоксид при затоплянето на атмосферата през първите две десетилетия след изпускането му. Ограничаването на изпускането на метан се счита за решаващо за ограничаване на глобалното затопляне и за задържане на повишаването на температурата под 1,5 градуса по Целзий - критичната точка за избягване на най-катастрофалните последици от изменението на климата.

Представители на администрацията на Байдън определят регламента като политика, която е разумна от финансова и екологична гледна точка, тъй като газът, добиван от федералната земя, е собственост на американските данъкоплатци. Правилото има за цел да спре както случайните, така и умишлените изпускания на това гориво - включително течове от тръбопроводи и друга инфраструктура, както и целенасочени изпускания от петролни кладенци. Петролните компании често прибягват до тази практика, известна като вентилиране, когато нямат достатъчен капацитет на тръбопроводите, за да доставят газ до пазарите.

Мярката помага "да се предотврати разхищението, да се защити околната среда и да се осигури справедлива възвръщаемост на американските данъкоплатци", заяви в прессъобщение министърът на вътрешните работи Деб Хааланд. "Като използваме съвременни технологии и най-добри практики за намаляване на отпадъците от природен газ, ние предприемаме отдавнашни стъпки, които ще повишат отговорността на операторите на нефт и газ."

Петролните и газовите компании, които се бореха с изискванията, предупредиха, че те ще увеличат разходите и допълнително ще обезкуражат разработването на федерални земи.

"Припокриващите се регулации и липсата на координация между политиците могат да попречат на напредъка, да създадат ненужни пречки пред развитието на федералните земи и да доведат до регулаторна непоследователност", казва Холи Хопкинс, вицепрезидент по политиката за добив и преработка на нефт в Американския петролен институт.

Мярката е в допълнение към отделни изисквания на Агенцията за опазване на околната среда за ограничаване на изтичането на метан, които до голяма степен са насочени към петролната инфраструктура на частни земи. Агенцията за опазване на околната среда също така възнамерява да наложи задължителна за Конгреса такса за изпускането на метан.

Новото правило на Министерството на вътрешните работи е по-тясно, тъй като се отнася само за съоръжения за добив на нефт и газ на федерални и племенни земи, управлявани от Бюрото за управление на земите, включително около 89 000 добивни кладенци. Около една десета от добива на нефт и природен газ в САЩ идва от федерални и племенни земи.

Съгласно правилото одобряването на нови разрешителни за сондиране ще зависи от компаниите, които предприемат "разумни предпазни мерки" за предотвратяване на отпадъците. Правителството обаче ще прави изключения, когато част от газа е "неизбежно изгубен" поради ограничения капацитет на тръбопроводите или поради определени операции в обектите.

Според изчисленията на Бюрото всяка година производителите ще изразходват около 19,3 млн. долара за спазване на изискванията. Промените биха им позволили да възстановят допълнително 1,8 млн. долара газ, който иначе би бил изгубен, смята агенцията. От своя страна правителството се очаква да събира допълнително 51 млн. долара всяка година под формата на допълнителни лицензионни такси.

Това превръща мярката в тройна победа за данъкоплатците, производителите и съседните общности, казва Джон Голдщайн, старши директор по регулаторните и законодателните въпроси във Фонда за защита на околната среда. "Силните правила на Министерството на вътрешните работи за отпадъците от метан са неразделна част от защитата на данъкоплатците от разхищение на енергийни ресурси в Съединените щати."