Южна Африка представи 5-годишен план за енергиен преход за $80 млрд.

Планът предвижда инвестиции в 6 основни области - електроенергия, превозни средства на нова енергия, зелен водород, развитие на умения, подобряване на капацитета за прилагане на общините и икономическо развитие

18:56 | 28 ноември 2023
Автор: Антъни Сгуацин
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Инвестиционният план на Южна Африка на стойност 80 млрд. долара, с който в рамките на пет години ще започне преходът на икономиката от изкопаеми горива, определя как ще се проследяват милиардите долари за финансиране на борбата с изменението на климата и подробно описва потенциалните инвестиции.

Сред тях са планът на ArcelorMittal SA за производство на стомана на западното крайбрежие на страната с помощта на екологичен водород, произведен от Mainstream Renewable Power, в проект на стойност 69,2 млрд. ранда (3,7 млрд. долара), както и екологичното съоръжение за амоняк на Hive Energy в южното пристанище Коега на стойност 100 млрд. ранда.

Планът за изпълнение на прехода към справедлива енергия, контролиран от кабинета на президента Сирил Рамафоса, очертава цели и възлага на институциите да наблюдават прехода в шест области, според копие от документа, видяно от Bloomberg.

Това са електроенергия, превозни средства на нова енергия, зелен водород, развитие на умения, подобряване на капацитета за прилагане на общините и икономическо развитие в зависимата от въглищата провинция Мпумаланга.

"Амбициозният ангажимент на Южна Африка ще бъде изпълнен в съответствие с нашите вътрешни планове за преход, които включват справяне с настоящата ни енергийна криза, и в подкрепа на нашата първостепенна задача за намаляване на бедността, безработицата и неравенството", заяви Рамафоса в предговора към плана от 304 страници.

Говорителят на Рамафоса, Винсент Магвеня, не отговори на две обаждания на мобилния му телефон, когато Bloomberg потърси коментар.

През следващата година към областите за инвестиции ще бъдат добавени възобновяемата енергия и производството на компоненти и оборудване, необходими за тази индустрия, енергийната ефективност и пренасочването на товарния транспорт в страната от автомобилния към железопътния.

Завършването на плана, който беше забавен с най-малко осем месеца заради съпротивата на южноафриканските профсъюзи и някои политици, загрижени за потенциалното въздействие на енергийния преход върху работните места, зависими от въглищата, е ключова стъпка за отключване на 8,8 млрд. долара, обещани в рамките на пакта, известен като Партньорство за справедлив енергиен преход, с участието на Германия, Франция, Обединеното кралство, САЩ, Европейския съюз, Нидерландия и Дания.

Допълнително финансиране извън това споразумение в размер на над 2 млрд. долара е обещано от държави, като Испания, Швейцария и Канада. То беше одобрено от кабинета на страната и ще бъде обявено на срещата на върха за климата COP28 в Дубай, която започва на 30 ноември.
Партньорството беше първоначално обявено на COP26 в Глазгоу през 2021 г. и е предназначено да послужи като прототип за подобни планове в Индонезия, Виетнам и Сенегал.

Първоначалните стъпки в рамките на плана за изпълнение включват създаването на регистър за регистриране на проектите, които се предприемат под неговата егида. През 2024 г. ще бъде създадена платформа за финансиране, която да свързва доставчиците на безвъзмездни средства с бенефициентите.
В доклада се излагат планове за инвестиции в производството на електроенергия в размер на 498 млрд. ранда през следващите пет години, които са почти равномерно разпределени между слънчевата и вятърната енергия.

В рамките на плана за съхранение на енергия от батерии са отделени малко над 23 милиарда ранда. Очаква се годишно да бъдат добавяни 6000 мегавата производствен капацитет.

Електрически превозни средства, водород
Проектите за производство на енергия, които се разглеждат, показват, че частният сектор може да осигури 300 милиарда ранда инвестиции за този период. За укрепване на националната мрежа са необходими още 250 млрд. ранда.

В плана са заложени стимули на стойност 71 млрд. ранда за стартиране на производството на електромобили и проучване на използването на горивни клетки за захранване на превозни средства, а в него подробно са описани проектите за производство на зелен водород, които се разглеждат на стойност стотици милиарди ранда.

Все пак се очаква преминаването от изкопаеми горива да засегне зависимите от въглищата общности в Мпумаланга - провинция в източната част на страната, в която се намират 56 действащи въглищни мини и повече от 80% от електроцентралите, работещи с въглища в Южна Африка. В доклада на президентската канцелария се посочва, че 400 000 преки и непреки работни места са изложени на риск. В доклада се посочва, че ще трябва да се изразходват средства за осигуряване на алтернативна заетост.