Инфлацията смаза надеждите на Бразилия за по-големи намаления на лихвите

Политиците облекчават монетарната политика след като инфлацията в сектора на услугите намалява

10:44 | 27 септември 2023
Автор: Мария Елойза Капуро,Андрю Росати
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Бразилската централна банка попари залозите за по-бърз темп на намаляване на лихвените проценти и посочи редица фактори, които биха могли да определят продължителността на цикъла на облекчаване на паричната политика, включително дългосрочните инфлационни очаквания, които остават над целта.

„Комитетът преценява, че вероятността за допълнително засилване на темпа на корекция е малка, тъй като това би изисквало значителни положителни изненади, които биха повишили още повече доверието в бъдещата дезинфлационна динамика“, пишат централните банкери в протокола от заседанието си от 19-20 септември, публикуван във вторник.


Бразилия преминава към цикъл за постепенно облекчаване/Централната банка намалява лихвените проценти с 50 базисни пункта на всяка среща

Властите се стремят към „много по-солидно“ подобряване на инфлационните очаквания, които остават над целта от 3%, заложена за периода 2024-2026 г. Някои членове на съвета бяха „особено загрижени“ за оценките за бъдещето нарастване на цените, които през последните три месеца се задържаха на равнище от 3.5%.

Комисията за монетарна политика на централната банка в Бразилия преценява, че намаляването на очакванията ще стане чрез твърдо поведение в съответствие с целта за укрепване на доверието и репутацията както на институциите, така и на икономическите рамки“, пишат те.

Политиците, ръководени от Роберто Кампос Нето, облекчават монетарната политика, тъй като инфлацията в сектора на услугите намалява. Те потвърдиха плана си да се придържат към намаляване на лихвените проценти с половин пункт поне до декември, като постепенно облекчават монетарната политика след агресивната кампания за затягане, която повиши разходите по заемите до шест годишен връх.

„Бразилската централна банка използва протокола от заседанието си на 20-ти септември, за да илюстрира защо е малко по вероятно да ускори темпа на намаляване на лихвените проценти. В документа бяха изложени вижданията на политиците за перспективите за растежа и инфлацията и тяхното отражение върху пътя на лихвените проценти. Изхождайки от този дебат, протоколът даде ясно да се разбере – всички интерпретации сочат предпазлив темп на облекчаване", каза Адриана Дупита, икономист за Бразилия и Аржентина на Bloomberg Economics.

В средата на септември годишната инфлация се ускори за втори пореден месец до 5%, съобщи националният статистически институт по-късно във вторник. С поскъпването на горивата, което се разпространява в икономиката, транспортните разходи и храната извън дома нараснаха, повишавайки ценовия натиск над допустимия от Централната банка таван за тази година.

Икономиката остава устойчива на високи лихвени проценти, след като богата реколта, устойчивият пазар на труда и силното търсене на услуги повишиха активността над повечето прогнози през първата половина на годината.

Инвеститорите са все по-загрижени за фискалните перспективи на Бразилия, тъй като правителството подкрепя мерки за повишаване на доходите и за изпълнение на ангажиментите си за премахване на първичния фискален дефицит през следващата година, който не включва лихвените плащания. В протокола централните банкери подчертаха важността да се постигнат тези цели.

Бразилия е една от все по-многобройните латиноамерикански държави, сред които Перу, Чили, Уругвай и Парагвай, които през последните седмици смекчиха монетарната си политика.