ОИСР: Инфлацията ще тежи върху бавното възстановяване на световната икономика

15:12 | 7 юни 2023
Автор: Уилям Хоробин  
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) световната икономика ще се възстанови слабо от трусовете, предизвикани от Covid и войната в Украйна, и ще остане под влиянието на устойчивата инфлация и рестриктивната политика на основните централни банки, които се опитват да ограничат ценовия натиск.

Последната икономическа прогноза на базираната в Париж организация предвижда разширяване на световното производство с 2,7% през тази година и само скромно нарастване до 2,9% през 2024 г., като и двете прогнози са по-ниски от средните през седемте години преди пандемията, когато растежът беше 3,4%. В САЩ, еврозоната и Китай ще се наблюдава еднакво относително бавно възстановяване, а инфлацията ще бъде по-бърза, отколкото в периода до 2019 г.

Световният икономически растеж ще се забави през тази година. Източник: ОИСР, *цифрите за 2023 и 2024 година са прогнозни

Ситуацията създава особено главоболие за централните банки, тъй като те трябва да продължат да реагират на основния ценови натиск, който се оказва по-силен от очакваното, като същевременно не вредят прекомерно на растежа, заяви ОИСР.

"Световната икономика се обръща, но пред нея стои дълъг път за постигане на силен и устойчив растеж", заяви Клер Ломбардели, главен икономист на организацията. "Политиците трябва да преодолеят въздействието на поредица от негативни сътресения в световната икономика и са изправени пред сложен набор от предизвикателства в тази насока."

Прогнозата беше публикувана ден след като Световната банка предупреди, че световната икономика е в нестабилно състояние и се насочва към значително забавяне на растежа по-късно тази година, тъй като повишаването на лихвените проценти започва да се усеща.

Паричните власти в големите икономики са изправени пред предстоящи решения дали да направят пауза или да продължат най-бързия цикъл на повишаване на лихвените проценти от 80-те години насам, като Федералният резерв и Европейската централна банка ще заседават през следващата седмица.

Равнището на инфлация ще остане над средните исторически стойности, Източник: ОИСР, *цифрите за 2023 и 2024 година са прогнозни

ОИСР заяви, че предишните повишения на лихвените проценти все повече се отразяват - особено на пазарите на недвижими имоти и финансовите пазари - но че пълният им ефект ще се прояви едва по-късно тази година и през 2024 г. Още повече замъглява картината фактът, че съществува несигурност относно силата на това въздействие, а инфлацията може да продължи да бъде по-устойчива от очакваното.

"Остава значителна несигурност по отношение на икономическите перспективи, а основните рискове за прогнозите са в посока надолу", заяви ОИСР.

Все пак тя призова централните банки да продължат с рестриктивната политика и дори да повишат допълнително лихвените проценти, ако е необходимо, докато не се появят ясни признаци, че основният инфлационен натиск трайно намалява. ОИСР заяви, че властите трябва да използват пълноценно инструментите за осигуряване на ликвидност, ако по-затегните политики създадат напрежение на пазара, и че правителствата на страните с нововъзникващи пазари могат временно да провеждат валутни интервенции или контрол върху капитала, за да избегнат сериозни рискове за стабилността.

Мерки за енергийна подкрепа на европейските правителства | Нецелева фискална помощ като дял от БВП Източник: ОИСР, *цифрите за 2023 и 2024 година са прогнозни

Според ОИСР, за да помогнат на централните банки да ограничат степента, в която натискът от страна на търсенето подхранва инфлацията, правителствата трябва да направят фискалната подкрепа за домакинствата по-целенасочена и да я насочат само към най-уязвимите. Нейните данни показват, че помощта за намаляване на енергийните разходи все още е значителна в Европа и по-голяма част от нея не е целенасочена, което също оказва натиск върху публичните финанси, които вече се огъват под завишеното дългово време от пандемията.

“Сега отговорните за фискалната политика са по-ясни, но не по-лесни за въвеждане, предвид присъщата политическа чувствителност на тези избори, които имат преки ефекти върху преразпределението,” каза Ломбардели.

                                                          2023                                                         2024    

БВП                             2022 г.  Нова прогноза    Промяна спрямо март    Нова прогноза     Промяна спрямо март

Свят                            3,3%     2,7%                    0,1                                    2,9%                      0

Еврозона                    3,5 %    0,9 %                   0,1                                    1,5 %                     0

Япония                       1,0%     1,3%                    -0,1                                   1,1%                      0

Обединено кралство 4,1%     0,3%                     0,5                                   1%                         0,1

САЩ                            2,1%    1,6%                     0,1                                    1%                        0,1

Китай                          3,0%     5,4%                     0,1 5,1% 0,2

ЗАБЕЛЕЖКА: Промяната спрямо предходната прогноза е в процентни пунктове.