Поскъпването на суровините е основен риск за бизнеса

Диана Николаева, съдружник и лидер на отдел „Стратегия и сделки“ за EY Bulgaria, Северна Македония, Албания и Косово, "В развитие", 23.09.2021

14:32 | 23 септември 2021
Обновен: 07:40 | 27 септември 2021
Автор: Александра Попова

Последните данни на НСИ за август отчетоха, че общият показател на бизнес климата е намалял с 2,3% спрямо предходния месец. Най-сериозно влошаване се наблюдава в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите. Данните отразяват действителното състояние на икономиката и нагласите на бизнеса. Несигурността в икономиката няма как да не се отрази на нагласите на бизнеса. Това каза Диана Николаева, съдружник и лидер на отдел „Стратегия и сделки“ за EY Bulgaria, Северна Македония, Албания и Косово, в ефира на предаването "В развитие" с водещ Вероника Денизова. 

"След големия спад миналата година голяма част от бизнесите преживяха един етап на бързо възстановяване. Те отдават това на компонента на наваксването с намалялото потребление в сравнение с предишните години. Никой не се наема да прогнозира по-дългосрочно, тъй като голяма част от рисковете все още не са преодолени", смята гостът.

Освен пандемията се появиха нови рискове като този с поскъпването на цените на суровините. 

"Никой не очакваше, че растежът на цените на суровините ще бъде толкова рязък. Това създава допълнителна несигурност. Друг риск, свързан с България, е наличието на работна ръка, който е силно изразен в страната ни".

Друга тема от разговора бе свързана с позитивните фактори, които влияят на бизнеса.

"Някои бизнеси не очакваха да се възстановят толкова бързо. В транспортния и авиационния сектор имаше двуцифрен растеж. Това създаде известно напрежение в компаниите, тъй като им се наложи да реагират бързо на повишеното търсене. Начинът на организация на работа е друг позитивен фактор. Пандемията ускори процесите и много компании започнаха да инвестират повече в технологии и дигитализация".

От думите на Диана Николаева стана ясно, че все още в редица сектори предпандемичните нива не са достигнати.

"Това зависи от самия сектор. В туризма се отбеляза по-добър растеж, като възстановяване може да се очаква едва през 2022-2023 г. Сектори, които бяха по-малко засегнати от пандемията, се очаква да се възстановят през 2022 г.", посочи тя. 

Диана Николаева е на мнение, че инфлацията не е движена само от пандемията.

"Ако преди 1-2 месеца основно преобладаваше мнението, че инфлационните процеси са временни, напоследък балансът в мненията се промени. Прогнозите за инфлацията в САЩ се промениха и са нагоре. Дългосрочните инфлационни процеси са свързани с паричната политика, която продължава да поддържа широко парично предлагане. В момента очакванията са каква ще бъде реакцията на регулаторите", каза гостът.

Целия разговор вижте във видео материала.

Видеа с всички гости на предаването “В развитие” гледайте тук.