В развитие

Всеки делник от 12 до 14 часа и от 18 до 20 часа
Водещи: Вероника Денизова и Делян Петришки

Какви са механизмите за противодействие на данъчните измами и прането на пари?

Доц. д-р Десислава Йосифова, ръководител на катедра "Счетоводство и контрол" във ВУЗФ, В развитие, 19.11.2019

20:26 | 19 ноември 2019

Семинар за механизмите за противодействие срещу данъчни измами и изпиране на пари, организиран от Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), ще се проведе на 22 ноември. 

Лабораторията за научно-приложни изследвания към ВУЗФ, която организира този семинар, прави поредица от такива семинари в рамките на една година съвместно с подкрепата на Съюза на юристите в България. Целта е да привлечем опита на съдебната власт, когато се разглеждат съответни проблеми. Лекторите ще бъдат трима, разкри доц. д-р Десислава Йосифова, ръководител на катедра "Счетоводство и контрол" във ВУЗФ, в предаването "В развитие" с водещ Делян Петришки.

"Специално за щетите по отношение на европейския бюджет са правени изследвания, публикувани през 2016 г. относно ДДС. Специално за ЕС говорим за приходи в размер на 1 трлн. евро и фалшиво възстановяване на данъчен кредит/несъбрани приходи от ДДС в рамките на 170 млрд. евро за ЕС".

"По отношението на изпирането на пари са известни четвъртата и петата директива относно изпирането на пари. В България беше отменен старият Закон за мерките срещу изпирането на пари от 1999 г. През 2018 г. бе приет нов закон, който транспонира всички основни изисквания от четвъртата директива. Ангажиментът, свързана с петата, трябва да се реализира до 20 септември 2020 г. В нея има нови явления като платформите за търговия с виртуална валута и някои допълнителни задължения към данъчните консултанти, а също и към брокерите на недвижими имоти за обмен на информация, когато се отдават имоти с висок наем", посочи Десислава Йосифова.

ЗКПО

"Новата главата в Закона за корпоративното подоходно облагане е свързана с нови данъчни и счетоводни правила по отношение на активи при напускане или контролирани чуждестранни дружества, които се опитват да правят различни икономии от корпоративни данъчна тежест".