Десетимата най-богати в Хонконг държат 35% от неговия БВП

Каква е пропорцията в други страни

17:39 | 25 май 2016
Обновен: 17:41 | 25 май 2016
Състоянието на десетимата най-богати милиардери, като процент от БВП. Графика: Bloomberg
Състоянието на десетимата най-богати милиардери, като процент от БВП. Графика: Bloomberg

Десетимата най-богати милиардери в Хонконг притежават общо състояние, което е на стойност от 35% от БВП на автономната област в Китай. В процентно изражение сумата е сериозна, но в номинално също резултатите са впечатляващи. БВП на Хонконг, претеглен през паритета на покупателната способност достига ниво от $397,5 млрд.

В Китай и Индия процентите са много по-ниски – 1,4% и 5,2% съответно, което е разбираемо, имайки предвид големината на двете икономики.

В Европа пък тази пропорция е най-висока в Швеция – 25%, докато в страни като Швейцария, Русия и Франция остава под 10%.

*Изчисленията са направени на базата на индекса на Bloomberg за милиардерите Bloomberg Billionaire Index и данни на МВФ за БВП на страните.