В развитие

Понеделник - петък, 12-14 часа и 18-20 часа.

Водещи: Вероника Денизова, Делян Петришки, Светозар Димитров

Цените на финансовите активи също са цени

В развитие, 19.12.2017

Photographer: Michael Nagle/Bloomberg Photographer: Michael Nagle/Bloomberg

Инфлацията не е химерна величина. Тя е налице и може да бъде открита в увеличението на цените на финансовите активи. Повсеместният ръст на цените е неразривно свързан с количеството пари в икономиката. 

Един индикатор, който показва връзката между инфлацията и паричното предлагане, е съотношението на паричния агрегатт М2 и номиналния БВП. То може да се използва като мярка за "прекомерна ликвдиност".

След избухването на финансовата криза през 2008-2009 този показател расте с доста бързи темпове, тъй като ръстът на БВП изостава в сравнение с нарастването на количеството пари в икономиката. И това намери отражение в повишаването на цените на финансовите активи – най-вече на пазара на акции и жилищни имоти.

Източник: Mises.org

Инфлационният бум има риск да се превърне в бъст - сценарий, който ще натежи на икономиката, финансовата система и цените на активите. Централните банки поставят началото на инфлационен бум (който ще завърши с доста сътресения), но впоследствие и на един очистителен спад, който несъмнено ще премине под знака на още по-голяма инфлация. 

Очаквайте видео с коментар

Последни новини
Още от В развитие