В развитие

Понеделник - петък, 12-14 часа и 18-20 часа.

Водещи: Вероника Денизова, Делян Петришки, Светозар Димитров

Важната роля на синдика в процедурите по несъстоятелност

Мария Шукерова, председател на Асоциацията на синдиците, В развитие, 16.02.2017

Снимка: Bloomberg TV България Снимка: Bloomberg TV България

Наложителността от оптимизация на законовата рамка, което да позволи разширяване на възможностите на синдиците да защитават правата на кредиторите и длъжниците в проблемните предприятия коментира в ефира на предаването В развитие с водещ Вероника Денизова председателят на Асоциацията на синдиците Мария Шукерова.

Каква е ролята на синдика в едно производство по несъстоятелност? „Ролята на синдика в производството по несъстоятелност е регламентирана в търговския закон. Той може да бъде назначаван на 3 етапа. Първо като предварителна обезпечителна мярка, тогава синдикът ръководи дружеството заедно с управителя на предприятието. Вторият етап е когато синдикът представлява самостоятелно търговското предприятие, тогава той издирва длъжниците и предявяват вземанията, предлага се план за оздравяване. Третият етап е когато търговецът е обявен в несъстоятелност, на този етап не може да се предлага план за оздравяване, това е етапът на осребряване“, обобщава Шукерова.

Как се отразяват промените в Търговския закон върху работата на синдиците? „Най-добрата промяна от новите промени в Търговския закон е помощник-синдикът. Той подпомага синдика в неговата дейност – да опази имуществото на компаниите, да защити интересите на кредиторите“, допълва тя.

Какви цели си поставя новосъздадената Асоциация на синдиците? „Да си сътрудничи с бизнеса, да си сътрудничи с Министерството на правосъдието, като това да стане със становища, с доклади. Ще се работи с Асоциацията на банките, с Асоциацията на работодателите“, заявява Шукерова.

Вижте целия разговор:

 

Последни новини
Още от В развитие