В развитие

Понеделник - петък, 12-14 часа и 18-20 часа.

Водещи: Вероника Денизова, Делян Петришки, Светозар Димитров

Investor.bg класира договорните фондове в България

Бойчо Попов, главен редактор на Investor.bg, във В развитие, 18.11.2016

Бойчо Попов, главен редактор на Investor.bg. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria Бойчо Попов, главен редактор на Investor.bg. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Финансовият сайт Investor.bg подготвя първата си годишна класация на договорните фондове в България. Това каза главният редактор на Investor.bg Бойчо Попов в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Делян Петришки.

Класацията е в седем категории:

- Фондове на паричните пазари,

- Фондове в облигации,

- Смесени-консервативни фондове,

- Смесени-балансирани фондове,

- Фондове в акции – България,

- Фондове в акции – развиващи се пазари и

- Фондове в акции – глобални.

В класацията участват фондове, управлявани от български управляващи дружества, които са членове на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД).

Критериите за класацията са пет:

- доходност от началото на годината (към 31.10.2016 г.);

- стандартно отклонение за последната година, изчислено по методологията на БАУД (към 31.10.2016);

- анализирана доходност през последните 3 календарни години (към 31.12.2015);

- коефициент на Шарп на база анализирана доходност през последните 3 календарни години (към 31.12.2015);

- такса управление към 31.10.2016 г. (на база на публични данни от Проспекти на ДФ и/или предоставени данни от участниците в класацията).

Първите четири критерия имат 22,5% тежест върху резултатите, а последният – 10%.

При изготвянето на класацията са използвани данни за 109 договорни фонда, управлявани от 24 управляващи дружества. Съгласно заложените критерии в крайната класация участват 80 договорни фонда, създадени преди 31-и декември 2012 г.

Класацията и победителите ще бъдат представени на Investor Finance Forum5 BIG TRENDS днес, 18 ноември, в 17 часа. 

В България фондовата индустрия все още не се припознава като достатъчно разширен начин за инвестиране, за спестяване, коментира Попов. 

"Фондовата индустрия в България все още не се възприема като особено разпространен начин за инвестиции и спестяване, но в момента имаме над 100 фонда, които се управляват от над 80 дружества. Част от тях не са български, докато преди имахме преди всичко български дружества. Има много голям избор, като най-много са фондовете, които са рискови и инвестират в акции. Преди години основно инвестираха в България, а сега имат и по-широк обхват, както географски, така и като вид активи, в които се инвестира. Очевидно индустрията се развива". 

По думите на главния редактор на Investor.bg в глобален план годината стартира с доста слабо първо тримесечие за договорните фондове. "Това по принцип е характерно за първите три месеца, защото тогава има по-голяма пазарна корекция. Още не сме отчели ефекта на Brexit, защото още нямаме данните за последващото тримесечие, но второто тримесечие показва, че пазарът се е възстановил - нетните приходи растат. На географски принцип има изтегляне на капиталови потоци от Франция и от Великобритания. Общо за Европа 17 държави отчетоха нетни входящи парични потоци. Шест отчетоха приходи от над 1 млрд. евро".

Вижте целия коментар: 

 

Последни новини
Още от В развитие