Ревизията на приватизацията е установяването на факти

Проф. Ганчо Ганчев макроикономист, преподавател в ЮЗУ, Бизнес старт, 13.02.2020

Последни новини
Още от В 2 минути