На пазара има изобилие от предлагане на месни продукти от български производители

Кирил Вътев, съсобственик на месопреработвателната компания "Тандем-В", член на Асоциацията на месопреработвателите в България, Бизнес старт, 11.11.2019

Последни новини
Още от В 2 минути