Светът е бизнес

Понеделник - петък, 20,30 

Водещ: Ивайло Лаков

Корупцията не трябва да се превръща в ненаказуема квази-норма

Пламен Димитров, представител на ComPsych Inc. USA, и Ели Динкова; упр. директор на консултантска компания Assess; Светът е бизнес, 26.06.2019

Склонността на бизнеса към корупция е огромен рисков фактор за състоянието на компаниите, когато става дума за взаимодействие с администрация. Хората имат психологически подбуди към корупция. Тези модели действат и в България. Ако подходим към превенцията като към система за изграждане на положителни модели на поведение, тогава това, което ще направим като фирми, е да излезем извън рамката на целта за опазване на корпоративните активи, и така превантивната система започва да има по-широка социална функция. Това заявиха Пламен Димитров, представител на ComPsych Inc. USA, и Ели Динкова; упр. директор на консултантска компания Assess, в предаването "Светът е бизнес" с водещ Ивайло Лаков.

"Първият фактор е базисното самоуважение, което се гради в юношеско-младежки години при професионалното развитие. Много хора, лишени от това, бихме казали, че имат комплекс за малоценност и не са сигурни в своята компетентност и ефективност в ролите. Бивайки овластени, използват тези роли да компенсират липсата на самоуважение с материални придобивки и търговия с влияние", спомена Пламен Димитров.

Друг важен фактор е високото ниво на материализъм, добави той.

Assess e консултантска компания, която работи в сферата на човешкия фактор и по-специално управлението на рисковете, свързани с човешкия фактор в различен корпоративен и организационен контекст, подчерта Ели Динкова. "Едно от направленията е детекция, вътрешнофирмени разследвания и превенция на злоупотреби на работното място. Злоупотребите са най-различни. Те варират от кражба на корпоративни активи до казуси на изнасяне на конфиденциална информация и индустриален шпионаж, например. Интересно е да ги разглеждаме не само от гледна точка на типологията, но и на въздействието, което оказват", отбеляза още тя.

По отношение на корупцията психологическият фактор, чието влияние се задълбочава, е моралното дезангажиране при корупционен натиск, твърди Пламен Димитров.

"Ние извършваме процес с различни техники, работим с полиграфски тестове, за да направим точна детекция. водят се интервюта с хората. По-рядко компаниите работят в посока превенция и ни търсят при настъпила вече злоупотреба. Говорейки за превенцията, е важно да уточним, че в тази система трябва да влизат не само механизми за контрол, а тя да стартира на етап изграждане на корпоративна култура. Работим с хората за промяна на техните поведенчески модели и нагласи", изтъкна Ели Динкова.

 

Последни новини
Още от Светът е бизнес