Третото тримесечие донесе трицифрен ръст на оборота на БФБ

276,3 млн. лева – оборотът на БФБ на регулиран пазар за периода юли-септември

Снимка: Investor Media Group Снимка: Investor Media Group

Оборотът на регулирания пазар на финансови инструменти на Българската фондова борса през третото тримесечие на 2017 беше 276,3 млн. лв., като нараства със 131% в сравнение с предходното тримесечие, сочи тримесечният отчет на БФБ, цитиран от Investor.bg.

Ръстът се дължи на нарастване на оборота с повечето основни видове финансови инструменти: с акции (без АДСИЦ) - скок от 139%, с АДСИЦ – нарастване с 161%, с борсово търгувани инструменти - с 257% и с компенсаторни инструменти – със 107%.

Намаление от 54% има единствено в оборота с други инструменти. В абсолютна стойност най-значителен е ръстът в оборота с акции, който се увеличи със 128 млн. лева. Най-нисък е оборотът през юли: 21,5 млн. лв., а най-висок - през август: 206 млн. лв.

Броят сделки на регулирания пазар на финансови инструменти през третото тримесечие на 2017 достигна 23 330. За сравнение, през предходния период той беше 20 580, което представлява ръст от 13,36%. Това се дължи основно на по-голям брой сделки с акции без тези на АДСИЦ (17%) и с борсово търгувани продукти (57%). При броя сделки с акции на АДСИЦ и с облигации имаше намаление, но то бе незначително в абсолютна стойност в сравнение с увеличението на броя сделки с акции от 17 хил. до 20 хил. сделки.

Най-нисък бе броят сделки през юли: 5 377, а най-голям той беше през август: 9 323 сделки.

През третото тримесечие на 2017 за пореден път секторът „Финансови и застрахователни дейности“ бе на първо място в класацията по оборот със 104 млн. лв. Финансовите дейности традиционно формират най-голямата част от оборота на борсата заради своята огромна капитализация и ликвидност и по-големия free-float на банките, застрахователните дружества и холдинговите финансови структури.

Оборотът на сектор “Операции с недвижими имоти“ се доближи до този на водещия „Финансови и застрахователни дейности“, нараствайки близо 5 пъти от 20 на 92 млн. лв. Сектор „Преработваща промишленост“, традиционно на второ място, бе на трета позиция това тримесечие с оборот от 50 млн. лв. Тези три сектора обикновено са на първите места и рядко друг влиза в топ три, което най-често се дължи на ефект от еднократни големи сделки.


 

Последни новини
Още от Пазари