Колко още ще продължи бичият тренд на облигационния пазар в САЩ

Задлъжнялостта на предприятията от нефинансовия сектор в САЩ достига рискови нива

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

Десетгодишните държавни облигации в САЩ се намират в 30-годишен бичи пазар. Все повече водещи финансови институции обаче предупреждават за рисковете, които съпътстват дълговия пазар. 

Доходността по щатските държавни облигации се намира доста под нивата, на които реално трябва да се търгува, сигнализират от Deutsche bank. Според главния икономист за САЩ в RBC Capital Markets Том Порсели въпрос на време е инфлационният натиск да предизвика сътресение на облигационния пазар.  

Графика 1: Динамика на доходността по 10-годишните ДЦК. С бялата линия е изобразено изменението на доходността по 10-годишните ДЦК, а със синята линия - ефективният лихвен процент по федералните фондове. Източник: Bloomberg Terminal 

Бившият председател на Фед Алън Грийнспан също изрази притеснения, касаещи облигационния пазар. Големият проблем е, че когато балонът се спука, дългосрочните лихвените проценти ще скочат“, коментира той. Според него икономиката навлиза в стагфлация - състояние, което последно е наблюдавано през 1970-те години, криещо риск за цените на акциите. 

В същото време задлъжнялостта на предприятията от нефинансовия сектор в САЩ достига исторически проблемни нива, наблюдавани през последните три периода на рецесия.  

Графика 2. Задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор в САЩ като % от БВП. Източник: Bloomberg Terminal 

Последни новини
Още от Графика на деня