Решението за монетарната политика на ЕЦБ

ЕЦБ понижи три основни лихви и разшири програмата за изкупуване на активи

The headquarters of the European Central Bank (ECB) Photographer: Krisztian Bocsi/Bloomberg The headquarters of the European Central Bank (ECB) Photographer: Krisztian Bocsi/Bloomberg

Европейската централна банка на заседанието си на 10 март взе ключови решения за стимулиране растежа на икономиката и повишаване на инфлацията:

• ЕЦБ понижи основния лихвен процент по рефинансиране на банките до 0.0% 

• ЕЦБ понижи ставката по кредитирането до 0.25% 

• ЕЦБ понижи лихвата по депозитите до -0.40% 

• ЕЦБ повиши до €80 млрд на месец програмата за изкупуване на активи (от €60 млрд)

• EUR / USD се срина 150 пипса минути след решението

(1) ЕЦБ понижи основният лихвен процент по операциите за рефинансиране на банките в Евросистемата с пет базисни пункта до ниво 0.00% от 0.05%

(2) Лихвеният процент по пределното кредитно улеснение се понижава с 5 базисни точки до 0.25% Кредитен механизъм в Евросистемата, който позволява на контрагентите да получават и използват овърнайт кредит от централната банка по предварително определена лихва срещу допустими активи.

(3) ЕЦБ понижи депозитната лихва по наличните активи на банките с 10 базисни пункта до -0.4% от -0.3% Решението на централните банкери за отрицателната депозитна лихва е част от плана за мерките за стимулиране на кредитирането, с което банките се задължават да плащат лихва за активите в трезорите си, като начин за натиск на централната банка върху търговските банки да отпускат повече кредити.

Проблемът с негативните лихви, е че търговските банки се стремят да прехвърлят задълженията по отрицателните лихви към клиентите си, като поемат риска клиентите да изтеглят депозитите си. Това е сериозно предизвикателство за банките, тъй като е заплаха върху основният източник за печалба на банките, като разликата между цената на финансиране и приходите от кредитиране, което създава огромен натиск и напрежение върху кредитните институции.

(4) ЕЦБ разшири месечните покупки по програмата за изкупуване на активи с €20 милиарда до €80 милиарда, като запази срока на програмата до края на март 2017 г.

Програмата има за цел стимулиране на кредитирането, чрез вливане на активи в централните банки на страните от ЕС, които от своя страна отпускат нисколихвени кредити на търговските банки, които стимулират бизнеса, чрез ниски изисквания по кредитите с цел бизнеса да се разширява и създава работни места. Разширение в бизнеса oзначава, увеличаване на производството и услугите, което е основен индикатор за растежа на икономиката и се измерва с индекса на мениджърите по поръчки (PMI - Purchasing Manager Index). По този начин се повишава потреблението, а от там и кошницата с потребителските цени, което е основен индикатор за измерване на инфлацията (CPI - Consumer Price Index). Основната цел на програмата за изкупуване на активи е повишаване на инфлацията и растеж в Еврозоната.

(5) Деноминираните в евро с инвестиционен рейтинг облигации издадени от небанкови институции издадени в еврозоната ще бъдат включени в списъка на активите за изкупуване, които са допустими за редовни покупки.

(6) ЕЦБ стартира нова серия от четири дългосрочни целеви операции по рефинансиране (LTRO II), всяка от които с падеж (матуритет) от четири години. Условията по кредитирането на операциите могат да бъдат договорени до най-ниското ниво на лихвения процент по депозитите. Програмата ще стартира през юни 2016 г.

 

Последни новини
Още от Пазари