Електромобилите ще намалят с 40% разходите за пътуване в градовете

Доклад на World Economic Forum

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

Необходим е нов подход към електрическата мобилност, за да се стимулира икономическият растеж и да се намалят въглеродните емисии, се казва в новия доклад на Форума "Електрически превозни средства за по-интелигентни градове: Бъдещето на енергията и мобилността". 

Електрифицираните автономни превозни средства (AV) ще предизвикат революция в градската мобилност чрез намаляване на пътните разходи с до 40% и редуциране на емисии на CO2 до 0, се казва в доклада.

Създаването на нови работни места, съчетано с подобряването на качеството на въздуха, ще бъде от полза за човешкото здраве и може да доведе до създаване на стойност до 635 милиарда долара за обществото до 2030.

Автономната и споделена мобилност, цифровизацията и децентрализацията на енергийните доставки изискват нови подходи спрямо електрическата мобилност, се казва още в доклада на Световния икономически форум.

Докладът, изготвен в сътрудничество с Bain&Company, разглежда основните тенденции, засягащи трансформирането на енергийната и мобилната система със специален акцент върху градовете. В този контекст се разглеждат електрификацията, децентрализацията и цифровизацията на енергийната система, заедно с преминаването към споделена мобилност и автономно управление.

Експертите призовават за спешна интеграция на моделите за градска и енергийна мобилност, за да се ускори способността на градовете да изпълняват целите си в областта на климата, да подкрепят енергийната ефективност и да насърчават иновациите в услугите и инфраструктурата. Комбинирани, те биха могли драстично да увеличат производителността и да генерират икономически растеж, което в крайна сметка осигурява големи ползи за гражданите.

Само в САЩ постигането на трансформацията ще увеличи четири пъти стойността за обществото до 2030, което може да се оцени на до 635 млрд. долара.

Тъй като делът на пътуванията, извършвани от електрифицирани превозни средства се увеличава, според доклада могат да се очакват следните промени:

- Намаляване на разходите на километър до 40% в резултат на увеличеното използване на електрифицирани автономни превозни средства,

- Допълнителна гъвкавост при управлението на енергийните системи, тъй като електрическите пунктове за зареждане се свързват с по-интелигентно таксуване и спомагателни услуги,

- По-ниски въглеродни емисии, дължащи се на увеличеното използване на слънчева и вятърна енергия за посрещане на търсенето на електроенергия, необходима за захранване на електрически станции за зареждане.

Последни новини
Още от Новини