БФБ официално придоби енергийната борса

Двете борси ще работят съвместно, въвеждайки нови пазари и услуги

Снимка: Олег Попов, Investor Media Group Снимка: Олег Попов, Investor Media Group

Българска фондова борса-София придоби 100% от капитала на Българска независима енергийна борса (БНЕБ).

5.2 милиона лева е стойността на сделката между БФБ-София и Български енергиен холдинг (БЕХ), който беше едноличен собственик на Енергийната борса.

4 милиона лева от цената са платени при придобиването на акциите, останалите 1.2 млн. лв. ще бъдат преведени на три равни вноски в рамките на шестия, дванадесетия и осемнадесетия месец от прехвърлянето на капитала.

„Това е знаков момент, който ще повлияе положително на търговията с електрическа енергия в България като доведе до по-голяма прозрачност и ускори процеса по либерализация на този пазар. Убедени сме, че със сериозния си опит в организирането на регулирана търговия и като публична компания ще допринесем за устойчивото развитие на Енергийната борса в България.“, предават думите на изпълнителния директор на БФБ Васил Големански от пресцентъра на оглавяваната от него институция.

Енергийната борса ще оперира като дъщерна компания на БФБ-София. Плановете са двете организации да работят съвместно за разширяване на портфолиото чрез въвеждането на нови пазари и услуги.  

Последни новини
Още от Новини