Гърция и Испания с по-висок кредитен рейтинг

Standard & Poor's и Fitch Ratings отчитат подобрение

Снимка: Freeimages.com Снимка: Freeimages.com

Fitch Ratings повиши кредитния рейтинг на Испания, а Standard & Poor's - на Гърция, съобщават световните агенции. 

Рейтингът на двете страни се плъзнаха надолу по време на европейската дългова криза от 2010, когато кредитните агенции S&P, Fitch и Moody`s започнаха да смъкват рейтингите на т.нар. PIGS държави (Португалия, Ирландия, Гърция и Испани), които бяха ударени най-силно от дълговото бреме. 

Повишаването на оценката по дълга на двете държави означава, че те ще могат да се финансират от международните пазари на по-ниски лихвени нива.

Standard & Poor's сега повишава оценката на Гърция от „В-„ на „В“, взимайки предвид подобряването на икономическото състояние на страната след няколко години криза. Смятаме, че бюджетните перспективи и перспективите за растежа на Гърция са се подобрили, а същевременно има съживяване на трудовия пазар и период на относителна политическа стабилност, пише в мотивите към решението.

Новата оценка е с положителна перспектива, което означава, че е възможно тя отново да бъде повишена. S&P подчерта, че това ще е възможно, ако Атина успее да натрупа достатъчна ликвидност след третата програма за финансова помощ на ЕС и Европейската централна банка, с подкрепата на Международния валутен фонд за предварително финансиране на бъдещите си дългови плащания.

Други фактори, които могат да допринесат за ново повишение на кредитния рейтинг на Гърция, са нарастване на доверието на фирмите и по-голяма политическа предсказуемост, както и евентуални мерки за облекчаване на дълга от кредиторите на Атина.

Други положителни фактори биха били по-малка зависимост на банковия сектор от краткосрочно държавно финансиране и увеличаване на износа.

Fitch повиши оценката на дълга на Испания от „ВВВ+“ на „А-„, отчитайки солидния растеж и съкращаването на дефицитите, но същевременно подчерта свързаните с Каталуния рискове. Събитията около декларацията за независимост на Каталуния извадиха на показ политическите рискове, но засега икономическото въздействие е ограничено, пише в мотивите на рейтинговата агенция.

Равнището на безработица е спаднало до 16.7% през ноември спрямо 18.7% година по-рано. Очаква се публичният дефицит да достигне заложената за 2017 г. стойност от 3.1% от БВП, а за 2018 г. планът е да намалее до 2%. Fitch напомня, че този дефицит беше 4.5% през 2016 г. и 5.3% през 2015 г.

Растежът обаче се очаква да намалее тази година до 2.5%, а през 2019 г – 2.2%. Прогнозата за държавния дълг е той да остане висок, на около 86% от БВП.

Перспективата на новата оценка е стабилна, тоест не се очаква тя да се промени в една или друга посока в близко бъдеще.

Последни новини
Още от Новини