Близо 2 млн. българи са пътували с цел туризъм през лятото

Ръстът е от над 30% в сравнение с третото тримесечие на 2016

Снимка: Bloomberg TV България Снимка: Bloomberg TV България

През третото тримесечие на 2017 (юли-септември) 1,991.8 млн. български граждани са реализирали туристически пътувания . Преобладаващата част от тях – 82,3%, са пътували само в страната, 14,5% - само в чужбина, а 3,2% са пътували както в страната, така и в чужбина.

Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ), изнесени днес (21 ноември).

В сравнение със същото тримесечие на 2016 общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 31,2%, като пътувалите само в страната се увеличават с 32,8%, пътувалите само в чужбина - с 43,3%, докато пътувалите в страната и чужбина намаляват с 21,6%.

През третото тримесечие на 2017 най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години - 948.6 хил., или 47,7% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е този дял при лицата на възраст 25 - 44 години – 83,3% от пътувалите в тази възрастова група.

По-голямата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната, така и в чужбина са били с цел „почивка и екскурзия“, посочени съответно от 67,6 и 78,5% от тях.

През третото тримесечие на 2017 като самостоятелни са били регистрирани 2,441 милиона, или 88,9% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 92,8%, а на тези в чужбина – 66 на сто.

Що се отнася до разходите, с най-голям относителен дял са разходите за храна както в страната, така и в чужбина - съответно 45,9 и 32,6%.

През третото тримесечие средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 353,36 лв. в страната и 645,33 лв. в чужбина.

Последни новини
Още от Новини